Polska znowu podpadła Komisji Europejskiej

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Polska znowu podpadła Komisji Europejskiej

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie dyrektywy o rynku kapitałowym. Wraz z nami pozwane zostały Czechy i Hiszpania.

Chodzi o niewdrożenie kluczowej unijnej dyrektywy dotyczącej funkcjonowania rynku kapitałowego. Termin przeniesienia zapisów dyrektywy z 2004 roku do prawa krajowego upłynął dokładnie rok temu - 31 stycznia 2007 roku. Dyrektywa weszła w życie 1 listopada. Zdaniem komisarza ds. rynku wewnętrznego Charliego McCreevy'ego, opóźnienia szkodzą firmom z branży usług finansowych, które nie wiedzą, w jakim "środowisku prawnym" mają funkcjonować.

Dyrektywa MiFID ustanawia nowe ramy prawne dla świadczenia usług inwestycyjnych w UE: reguluje kwestie zezwoleń i prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw inwestycyjnych i rynków regulowanych. Główna nowość to możliwość używania przez przedsiębiorstwa inwestycyjne zezwolenia udzielonego w jednym kraju na świadczenie usług finansowych w innym kraju członkowskim. W krajach, które nie wdrożyły dyrektywy, firmy nie mogą korzystać w pełni z tego systemu.

W Polsce implementacja dyrektywy wymagała zmian w ustawach: o funduszach inwestycyjnych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o ofercie publicznej, a także przyjęcia odpowiednich przepisów wykonawczych.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24