Polska za 20 lat - oczami Tuska i Boniego

Najnowsze

Aktualizacja:

Poprawienie jakości życia Polaków i wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki to najważniejsze wyzwania stojące przed Polską w ciągu najbliższych 20 lat - ocenia rząd. Szef zespołu doradców strategicznych premiera Michał Boni zaprezentował w środę raport "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe".

W raporcie określono dziesięć najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższych dwóch dekadach. Wśród nich wymieniono m.in.: konkurencyjność, sytuację demograficzną, wysoką aktywność zawodową, odpowiedni potencjał infrastruktury, bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, gospodarkę opartą na wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego, solidarność i spójność regionalną, czy sprawne państwo.

Refleksja i debata

- Raport ma być podstawą do refleksji i debaty nad tym, jak poprawiać jakość życia ludzi, niezależnie od tego, w jakim są wieku, w jakim miejscu się urodzili, w jakim miejscu żyją - powiedział premier Donald Tusk podczas prezentacji tego dokumentu w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem szefa rządu działania poprawiające jakość życia Polaków trzeba podejmować bez względu na kryzys.

- W 2030 roku będzie cztery razy więcej ludzi po osiemdziesiątce niż dzisiaj, czyli 2 miliony obywateli - powiedział premier. - Warto sobie uzmysłowić, co to oznacza dla nas wszystkich i także dla naszych dzieci. W roku 2030 musimy umieć zapewnić seniorom życie w godnych warunkach - dodał.

"Orliki" i internet

Premier mówił też, że realizacja strategii określonej w dokumencie będzie polegać na przeznaczaniu coraz większych środków państwa na poprawę jakości życia w tych miejscach, które takiej pomocy ewidentnie potrzebują. Jako przykład wymienił tu realizowaną inicjatywę budowy boisk "Orlik".

Premier dodał, że do "Orlików" będą "dokładane kolejne puzzle, które wyraźnie zwiększą jakość życia i uczynią polską małą miejscowość, albo polską wieś, miejscem do mieszkania równie atrakcyjnym, jak to jest dzisiaj w przypadku wielkich metropolii".

- W ciągu najbliższych 5-6 lat, w każdej polskiej gminie będzie miejsce, gdzie jest dostępny internet szerokopasmowy dla każdego, centrum wolontariatu, gdzie jest świetlica terapeutyczno-zajęciowa dla dzieci niepełnosprawnych - zadeklarował premier Tusk. Dodał, że "wtedy te marzenia o cywilizacyjnym przyspieszeniu będą nie tylko możliwe w Gdańsku, Krakowie, czy Wrocławiu, ale także na polskiej wsi, czy w małym miasteczku".

W ciągu najbliższych 5-6 lat, w każdej polskiej gminie będzie miejsce, gdzie jest dostępny internet szerokopasmowy dla każdego, centrum wolontariatu, gdzie jest świetlica terapeutyczno-zajęciowa dla dzieci niepełnosprawnych. premier Donald Tusk

Premier podkreślił też, że raport jest pierwszą poważną próbą stworzenia prawdziwej strategii rozwoju kraju, opartej o autentyczne priorytety. Zaznaczył, że niezależnie od tego, kto będzie rządził naszym krajem, powinien on uzyskać rangę strategii, którą można realizować przez kolejne lata.

Wiedza i wola

Z kolei minister Michał Boni podkreślał, że do realizacji strategii potrzebna jest wiedza, wola polityczna i otwartość na siebie różnych środowisk. - Myślę, że wiedza jest w Polsce, w różnych zespołach, w różnych ośrodkach. Wola polityczna także jest, albo może się zrodzić, aby ten nowy projekt cywilizacyjny zrealizować - podkreślił.

- Otwartość różnych środowisk debatujących ze sobą być może jest do uzyskania, jeżeli uczciwie i poważnie te zadania podejmiemy - dodał.

Raport pt. "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe" został przygotowany przez zespół doradców strategicznych szefa rządu, kierowany przez Michała Boniego. Określono w nim dziesięć najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższych dwóch dekadach.

Premier poinformował, że pierwszą osobą, która otrzymała raport, był prezydent Lech Kaczyński.

Źródło: PAP, TVN CNBC Biznes