"Polska w momencie zwrotnym"

Najnowsze

Aktualizacja:

Stopniowa likwidacja mundurówek, reforma KRUS, powiększenie grupy obywateli objętych obowiązkiem stosowania kas fiskalnych, kontynuacja prywatyzacji i wprowadzenie reguły ograniczającej wzrost wydatków z budżetu - to główne założenia Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów przedstawionego przez premiera.

Donald Tusk przedstawił plan reformy finansów publicznych podczas konferencji prasowej w budynku Politechniki Warszawskiej. O szczegółach planu mówili także minister finansów Jacek Rostowski i szef doradców premiera Michał Boni.

Rząd zakłada, że w skutek wprowadzenia planu reformy finansów publicznych w 2012 roku deficyt polskiego sektora finansów publicznych będzie spełniał kryterium z Maastricht, a zatem zmniejszy się do 3 proc. PKB. Zgodnie z najnowszymi rządowymi szacunkami, w 2009 roku deficyt ten wyniósł 7,2 proc. PKB (rok wcześniej 3,6 proc. PKB).

- Polska jest w momencie zwrotnym, ale nie krytycznym, jeżeli chodzi o pościg za czołówką. Z uporem przekonujemy wszystkich Polaków, że Polska staje się miejscem fenomenalnym na gospodarczej mapie świata - rozpoczął premier Tusk. - Mamy poczucie satysfakcji, że nasz wzrost był jednym z najwyższych w Europie - dodał.

Premier podkreślił jednak, że przed Polską stoją kolejne zadania. - Mój rząd chce przeciwdziałać narastającemu zadłużeniu i zbyt wysokiemu deficytowi - zapowiedział.

Jako najważniejsze środki służące osiągnięciu tego celu wymienił:

REGUŁY WYDATKOWE I BUDŻET ZADANIOWY

Plan rządu zakłada wprowadzenie tzw. reguł wydatkowych, które ograniczałyby wzrost wydatków budżetowych. Na początku obowiązywać ma reguła wydatkowa doraźna, służąc obniżeniu deficytu strukturalnego. Zakłada ona, że wzrost wydatków z budżetu o charakterze uznaniowym (tzw. wydatków niesztywnych) w najbliższych latach nie powinien przekraczać 1 proc. plus inflacja rocznie. Ograniczone ma zostać także wprowadzanie nowych wydatków sztywnych, czyli takich, które uregulowane są ustawowo.

Premier o regule wydatkowej (TVN24)TVN24

Po osiągnięciu tego poziomu wprowadzona zostać ma reguła wydatkowa docelowa (reguła budżetowa), która mówi o tym, że tempo wzrostu wydatków nie powinno być większe niż tempo wzrostu PKB. Jak podkreślił rząd w swoim dokumencie, niewykluczone będzie także wprowadzenie dodatkowego elementu zmniejszania relacji wydatków publicznych do poziomu poniżej 40 proc. PKB.

- Przyjęcie tych reguł wymaga ustawy, ale deklaruję, że i tak będziemy postępować zgodnie z tą regułą, gdybyśmy nie przekonali naszych oponentów w parlamencie i prezydenta - podkreślił Tusk.

Rząd chce także wprowadzić "efektywne planowanie wieloletnie i wdrażanie budżetu zadaniowego" i poprawić zarządzanie płynnością sektora publicznego poprzez uwolnienie zamrożonych rezerw gotówkowych.

REDEFINICJA DŁUGU PUBLICZNEGO

Jacek Rostowski o redefinicji długu publicznego (TVN24)TVN24

Minister finansów Jacek Rostowski w swoim wystąpieniu zwrócił z kolei uwagę na potrzebę zdefiniowana na nowo, co to jest dług publiczny. Nowa definicja ujęłaby w publicznym "długu emerytalnym" także kapitał, który mamy w ZUS, i który pokazuje zadłużenie ZUS wobec przyszłych emerytów. - To pokazałoby jaka jest sytuacja Polski w tym zakresie i będziemy zachęcali inne państwa UE, aby zrobiły to samo, aby ten dług także ujawniły - powiedział Rostowski.

Dodał, że redefinicja długu obniżyłaby jego relację do PKB o kilkanaście punktów procentowych, prawdopodobnie do poziomu ok. 40 proc. PKB. - Taki ruch nie może mieć miejsca po to, by mieć przestrzeń do dalszego zadłużania. My idziemy dokładnie w odwrotnym kierunku - wyjaśnił. Dlatego, zdaniem Rostowskiego, redefinicji powinno towarzyszyć bardzo znaczące obniżenie pierwszego tzw. progu ostrożnościowego z ustawy o finansach publicznych z 55 proc. do ok. 40 proc.

ZMIANY W SYSTEMIE EMERYTALNYM

- Przygotowujemy projekty ustaw, które rozpoczną proces upowszechnienia systemu emerytalnego. Nie będziemy zabierać ani pieniędzy, ani marzeń - będziemy przygotowywać mechanizm powolnego, kroczącego upowszechnienia systemu emerytalnego. Kto nabył przywileje emerytalne, będzie z nich korzystał, kto ich nie nabył, ten nie nabędzie - zapowiedział premier Tusk. Chodzi tu m.in. o stopniową likwidację tzw. mundurówek. Żołnierze i inni mundurowi rozpoczynający służbę od 1 stycznia 2012 r. objęci byliby już zasadami powszechnego systemu emerytalnego, rentowego i chorobowego.

Premier o zmianach w KRUS

Premier powiedział także, że rząd nie planuje likwidacji KRUS. - Zaczniemy jednak stosować wobec najbogatszych rolników kryterium dochodowe i będą oni wchodzić do powszechnego systemu emerytalnego.

Tusk zapowiedział także "rozpoczęcie procesu wydłużenia wieku emerytalnego". - Dziś system wyrzuca z pracy za wcześnie i daje jałmużnę, a nie emeryturę - uzasadnił.

Premier o zmianach w systemie emerytalnym (TVN24)TVN24

Kolejnym elementem planu ma być zwiększenie efektywności II filaru emerytalnego. - Trzeba wymóc na Otwartych Funduszach Emerytalnych rozwiązania prowadzące do tego, by bardziej konkurowały ze sobą, osiągnęły wyższe stopy zwrotu - zaznaczył Boni. Wyjaśnił, że wystarczy, że stopa zwrotu w OFE będzie wyższa o 0,5 proc., by nasza emerytura wzrosła miesięcznie o prawie 200 zł.

DALSZA PRYWATYZACJA

- Potrzebujemy impetu prywatyzacyjnego - powiedział premier. - Przesadna obecność państwa w gospodarce jest ze szkodą dla firm i gospodarki - dodał. Zapowiedział, że plan rządu zakłada wpływy do budżetu z tytułu prywatyzacji na poziomie 27 mld zł w roku 2010 r.

Boni o planie rozwoju i konsolidacji finansów (TVN24)TVN24

POWIĘKSZENIE BAZY PODATKOWEJ

W tym punkcie rząd proponuje rozwiązania zmierzające do uszczelnienia systemu VAT. Chodzi m.in. objęcie obowiązkiem korzystania z kas fiskalnych lekarzy i prawników. Rząd chce także ograniczenia odliczeń podatku VAT przy kupnie samochodów z tzw. kratką oraz paliwa do tych samochodów.

DEREGULACJA I ROZWÓJ

- Zrobiliśmy bardzo dużo by odbiurokratyzować procesy biznesowe, ale wciąż o wiele za mało - powiedział premier i zapowiedział kontynuację tego procesu. - Chcę jedno stanowisko sekretarza stanu w mojej kancelarii przeznaczyć dla człowieka, który będzie pilnował tej kwestii - podkreślił.

Rządowy plan zakłada nie tylko konsolidację finansów publicznych, ale także działania mające na celu rozwój polskiego społeczeństwa. Mowa tu między innymi o programie cyfryzacji kraju, programie rozwoju kapitału intelektualnego, edukacji, nauki i innowacyjności, lepszym wykorzystywaniu środków z UE, aktywizacji społeczności lokalnych czy usprawnieniu funkcjonowania administracji i wymiaru sprawiedliwości.

PRZECZYTAJ CAŁY PLAN RZĄDU

Źródło: tvn24