Polska turystyczną pustynią

Najnowsze

Aktualizacja:

Nasz kraj ma nieograniczony potencjał turystyczny, brakuje jednak dobrej promocji - wynika z raportu Polskiej Organizacji Turystycznej. Dlatego POT przygotowała założenia dla strategii marketingowej Polski na lata 2008-2015.

W ostatnich latach pozycja naszego kraju na międzynarodowym rynku turystycznym pogorszyła się. Znacznie spadła liczba zagranicznych turystów (w ostatnich latach największy spadek dotyczy przyjezdnych z Ukrainy, Białorusi i Rosji). Udział Polski w międzynarodowych podróżach turystyczno-wypoczynkowych w Europie w 2007 r. wynosił zaledwie 1,1 proc.

Lekarstwo dla Polski: dobra promocja

Celem przygotowania "Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015" było dostarczenie branży turystycznej wytycznych dla spójnej polityki promocyjnej Polski. Dokument ma też posłużyć jako podstawa dla przyznawania funduszy strukturalnych, których beneficjentem jest bezpośrednio POT.

Twórcy raportu są optymistami: "Tempo rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce w następnych latach ma szanse być większe niż tempo rozwoju całej polskiej gospodarki" - czytamy w dokumencie.

Ulepszyć markę

Aby cel osiągnąć, zdaniem autorów raportu, Polsce potrzebne jest przede wszystkim zwiększenie skuteczności i efektywności działań marketingowych. Mamy stworzyć odpowiedni wizerunek Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne o wysokiej jakości.

Co zrobić dla turystów?

Zdaniem ekspertów w najbliższych latach musimy skupić się m.in: na osiągnięciu pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych (np. poprzez kampanie promocyjne) oraz stworzeniu sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej dla poprawy jakości komunikacji i obsługi turystów (czyli np. wykorzystanie technologii takich, jak łączność bezprzewodowa, GPS, itp. do upowszechniania i ułatwiania dostępu do informacji przez telefony komórkowe i tzw. bluepointy - duże ekrany dotykowe z szeroką informacją i dostępem do ogólnokrajowej bazy danych).

Polska jak produkt

"Na gospodarkę turystyczną trzeba patrzeć przede wszystkim 'produktowo'. Dlatego, mając na uwadze ogromną rolę produktu turystycznego w promocji i rozwoju turystyki, POT będzie podejmowała działania zmierzające z jednej strony do stymulacji rozwoju profesjonalnego produktu turystycznego, z drugiej zaś do jego promocji w kraju i za granicą" - napisano w raporcie.

Źródło: TVN24, PAP