Polska spóźniona z energią odnawialną

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huEnergia odnawialna jest nadal mało popularna w Polsce

Ruszyła procedura karna - Komisja Europejska wysłała w czwartek list ponaglający ws. krajowego planu działania dot. zwiększenia stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z dyrektywą, Polska powinna była go dostarczyć już trzy miesiące temu - powiedziała rzeczniczka KE.

To pierwszy etap procedury karnej przeciwko Polsce za niewywiązywanie się z ustaleń dyrektywy z 2009 r. Polska ma od dziś dwa miesiące na złożenie wyjaśnień.

- Do 30 czerwca 2010 roku KE powinna była dostać plan działania, a go nie dostała - powiedziała rzeczniczka KE ds. energii Marlene Holzner. Dodała, że dotyczy to nie tylko Polski, ale sześciu państw UE.

Opóźnienie kontrolowane

Ministerstwo Gospodarki poinformowało w czwartek, że rząd Polski przewidywał opóźnienia w sfinalizowaniu prac nad planem i poinformował Komisję o powodach, dla których dokument ten zostanie przedłożony w terminie późniejszym.

Resort wyjaśnił, że plan od maja do lipca br. był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.

Z przedstawionych informacji wynika, że do projektu zostały wprowadzone zmiany, m.in. wprowadzające narzędzia, które umożliwią osiągnięcie założonych celów rozwoju energetyki odnawialnej.

Plan zawiera także prognozę rozwoju opartą głównie o biomasę i energetykę wiatrową z uwzględnieniem obecnego uwarunkowania geograficzno-ekonomicznego Polski, rozwoju technologii światowych oraz ograniczenia wynikającego z Krajowego Systemu Energetycznego, w tym możliwości bilansowania nowych mocy.

W opinii Ministerstwa Gospodarki, "opracowany dokument jest komplementarny ze schematem krajowych planów działania ustalonym w decyzji Komisji Europejskiej oraz spełnia wszelkie wymagania unijnej dyrektywy".

20 proc. do 2020 r.

Jednym z głównych celów przyjętego na szczycie UE w grudniu 2008 r. pakietu klimatyczno - energetycznego jest wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 20 proc. w 2020 r. Poszczególne kraje dostały narodowe cele do zrealizowania - Polska ma zwiększyć zużycie do 15 proc. Jak przekonuje KE, Polska ma duży potencjał w rozwoju elektrowni wiatrowych oraz spalania biomasy (np. w ciepłownictwie).

Zgodnie z dyrektywą każdy kraj musi opracować szczegółowy plan zwiększenia udziału energii odnawialnej (z podziałem na poszczególne typy tej energii) i planowanymi inwestycjami, jak wyznaczone cele osiągnąć. Za ociąganie się z wdrażaniem narodowych celów grożą ze strony KE procedury dyscyplinujące, a w ostateczności - sprawa przed Trybunałem UE w Luksemburgu.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu