Polska przed Trybunał za ograniczenia OFE

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24OFE będą mogły inwestować bez barier?

Komisja Europejska pozwała we wtorek Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za ustawowe ograniczenia, którym podlegają polskie otwarte fundusze emerytalne przy dokonywaniu inwestycji za granicą. Według Komisji, nasze przepisy są sprzeczne z podstawową zasadą wspólnego unijnego rynku.

Zgodnie z ustawą o OFE z 1997 roku, mogą one zainwestować maksymalnie 5 proc. wartości swoich aktywów za granicą, ale i tak nie mogą inwestować we wszystko. Ponadto przy inwestycjach zagranicznych obowiązują mniej korzystne zasady obliczania opłat za zarządzanie i kosztów transakcji. Przepisy te sprawiają, że takie inwestycje są mniej atrakcyjne w porównaniu z inwestycjami w Polsce.

Za dużo państwa w OFE

- Limity inwestycyjne nałożone na polskie OFE stanowią nieuzasadnione ograniczenie swobodnego przepływu kapitału, ponieważ mogą zniechęcać OFE do zaciągania pożyczek bądź inwestowania w innych państwach członkowskich lub uniemożliwiać im to - głosi komunikat KE.

Komisja uważa, że nie można tego uzasadnić troską o bezpieczeństwo powierzonych OFE pieniędzy. Odrzuca też argumenty, że ze względu na swoją szczególną społeczną rolę OFE działają jako podmioty publiczne, więc mogą podlegać specjalnym rygorom na rynku

- OFE nie zastępują państwa w wykonywaniu obowiązku polegającego na ustanowieniu systemu zabezpieczenia społecznego. Mimo że OFE stanowią część systemu emerytalnego w Polsce, pozostają one podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, które konkurują ze sobą na rynku - uważa KE.

Przepisy do poprawki

Postępowanie w tej sprawie KE wszczęła w październiku 2007 roku. Dotychczasowe odpowiedzi Polski, w tym zapowiedzi nowelizacji ustawy o OFE, KE uznała za niewystarczające.

W lutym Ministerstwo Pracy przedstawiło w Komitecie Stałym Rady Ministrów założenia reformy funduszy emerytalnych. Resort proponuje m.in. stworzenie trzech typów OFE, w zależności od tego, czy przyszli emeryci chcą, żeby ich pieniądze były inwestowane mniej, czy też bardziej ostrożnie.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24