Polska niemal gotowa na przyjęcie euro

TVN24 Biznes

TVN24.plNadchodzi nowa waluta?

- Obecnie Polska spełnia wszystkie kryteria konwergencji, łącznie z kryterium deficytu sektora rządowego i samorządowego oraz kryterium długu publicznego - powiedziała w poniedziałek szefowa resortu finansów Zyta Gilowska.

Kryteria konwergencji to kryteria spójności z traktatem z Maastricht, który wyznacza europejską politykę gospodarczą. Są to ustalone w Traktacie UE wskaźniki ekonomiczne i zasady, jakie powinna spełniać polityka gospodarcza państwa, które aspiruje do członkostwa w Unii Walutowo-Gospodarczej. Jednym z warunków przyjęcia euro jest zmniejszenie deficytu finansów publicznych do poziomu poniżej 3 proc. PKB.

- Złotówka jest relatywnie stabilna, wahania kursowe oscylują w granicach plus minus 3 proc. Długookresowe stopy procentowe w Polsce są niższe od średnich stóp procentowych państw posiadających najniższe stopy w Unii Europejskiej - podkreśliła Gilowska.

Dodała, że nasz kraj spełnia również kryterium inflacyjne.

- Inflacja konsumencka (...) jest znacząco niższa niż wartość referencyjna kryterium inflacyjnego, wynoszącego 2,5 proc. - powiedziała wicepremier i minister finansów.

Gilowska szacuje tegoroczny deficyt sektora rządowego i samorządowego na poziomie 3,5 proc. PKB. Jej zdaniem, podobny deficyt będzie w 2008 roku; "istotnie niższy w 2009 r. - 2,8 proc. PKB" i "znacząco niższy w 2010 r. - 2,5 proc. PKB" - powiedziała.

Podkreśliła, że takie prognozy rząd ma przekazać Komisji Europejskiej po wtorkowych obradach Rady Ministrów.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24.pl