Polska ma większe rezerwy walutowe, ukraińskie gwałtownie spadły

Najnowsze


Według danych NBP na koniec stycznia 2014 roku oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wyniosły 106,3 mld dolarów (78,5 mld euro). Na sąsiedniej Ukrainie znacznie spadły, do 17,8 mld dolarów.

"Na koniec stycznia poziom rezerwy wyrażony w euro wynosił 78,5 mld euro, wobec 77,1 mld euro miesiąc wcześniej. W przeliczeniu na dolary rezerwy dewizowe sięgały 106,3 mld dolarów. Miesiąc wcześniej było to 106,2 mld dolarów" - poinformował w piątek Narodowy Bank Polski.

Co NBP robi z rezerwą?

NBP zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności. "Priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie" - informuje w komunikacie NBP.

Duży spadek na Ukrainie

Poziom rezerw walutowych sąsiadującej z Polską Ukrainy spadł do 17,8 mld dolarów. Jeszcze w grudniu 2013 roku rezerwy tego kraju wynosiły 20,4 mld dolarów. Spadek związany jest głównie ze spłatą zadłużenia i interwencją tamtejszego banku centralnego na rynku międzybankowym.

Autor: msz/klim/kwoj / Źródło: TVN24 BiS, Reuters