"Polska i Słowacja wyspami w morzu recesji"

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Nasza gospodarka sobie poradzi?

- Polska i Słowacja będą mieć umiarkowany wzrost i mogą pozostać wyspami w morzu recesji - stwierdził Jeromin Zettelmeyer, dyrektor ds. analizy polityki w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Zettelmayer przedstawił dziś w siedzibie NBP "Transition Report 2008" - dokument poświęcony rozwojowi gospodarczemu państw postkomunistycznych.

- Przystąpienie do strefy euro będzie dobre dla Polski, jest właściwym celem - uważa Zettelmeyer. Według niego obecny kryzys nie powinien mieć wpływu na datę przystąpienia do strefy euro i ewentualną zmianę przyjętego przez rząd harmonogramu. Pod uwagę powinno być brane przede wszystkim spełnienie kryteriów z Maastricht.

- Polska musi jednak zachować elastyczność, zarówno jeśli chodzi o swoje stanowisko, jak i kurs wymiany. Środowisko jest bardzo zmienne, a rynek bardzo płynny - powiedział. Dodał, że zanim Polska wejdzie do strefy euro i mechanizmu ERM II, przydałby się okres uspokojenia rynków. Oceniając sytuację Polski w czasie kryzysu, Zettelmeyer powiedział, że Polska "dobrze sobie radzi, mimo że są pewne problemy".

Trzy grupy

Zdaniem Zettelmeyera po 2009 r. kraje, które obejmuje raport, będzie można podzielić na trzy grupy.

W pierwszej znajdą się państwa, w których nastąpi spowolnienie gospodarcze. Druga grupa obejmie państwa, które znajdą się w recesji, ale które nie stracą kontroli nad finansami i walutą. Trzecia kategoria, to kraje, które znajdą się w kryzysie i które czeka upadek sektora bankowego. Polskę Zettelmeyer zaliczył do pierwszej kategorii, spodziewając się "pozytywnego wzrostu, ale bardzo niewielkiego".

Jako główne wyzwania dla państw naszego regionu Zettelmeyer wskazał: złagodzenie skutków kryzysu i tworzenie podstaw pod długotrwały wzrost. Według niego czas kryzysu może być szansą do wprowadzenia zmian strukturalnych w sektorze finansów. Zettelmeyer ostrzegł jednocześnie przed nadmiernymi reakcjami na sytuację kryzysową.

Zdaniem EBOiR kraje postkomunistyczne, w tym Polska, muszą wzmocnić wiele obszarów. Chodzi między innymi o podwyższenie jakości edukacji, zmniejszenie barier wejścia na rynek, zwiększenie nakładów finansowych na rozwój nowych produktów, wzmocnienie konkurencji i organów odpowiedzialnych za jej ochronę.

bgr /el

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24