Polska gospodarka zwolni

Najnowsze

sxc.huNasza gospodarka będzie w przyszłym roku hamowała

Bank Światowy ocenia w najnowszym raporcie, że wzrost PKB w 2009 roku wyniesie w Polsce 4 proc. Mniej optymistyczny jest NBP, który w ogłoszonej dziś projekcji szacuje, że w przyszłym roku dynamika wzrostu PKB spadnie poniżej 3 proc.

Według prognoz Banku Światowego, PKB w tym roku wyniesie w Polsce 5,4 proc., a inflacja 4,2 proc. W 2009 roku inflacja spadnie do 3,4 proc.

Natomiast deficyt na rachunku obrotów bieżących w tym roku wyniesie, zgodnie z szacunkami, 4,7 proc. PKB, a w przyszłym roku 5,4 proc. PKB.

BŚ ocenia, że Polska ma stabilne fundamenty gospodarcze, silny system finansowy, a czynnikiem wzmacniającym jest mapa przyjęcia euro. We wtorek Rada Ministrów przyjęła mapę drogową wejścia Polski do strefy euro.

NBP mniej optymistyczny

Polska gospodarka zwolni - wynika to także z projekcji Narodowego Banku Polskiego. W przyszłym roku dynamika wzrostu PKB spadnie poniżej 3 proc. Autorzy raportu podkreślają, że na koniec przyszłego roku inflacja wzrośnie do 4,7 proc., gdy cel inflacyjny wynosi 2,5 proc.

NBP podkreśla, że w horyzoncie projekcji nadwyżka popytu nad podażą na rynku pracy będzie się stopniowo zmniejszać. - Przyczyni się do tego redukcja zgłaszanego przez przedsiębiorstwa popytu na pracę. (...) W obliczu spadku popytu na wytwarzane produkty, firmy w pierwszym rzędzie będą dostosowywać poziom zatrudnienia. Tempo wzrostu płac dostosuje się do słabnącej koniunktury z pewnym opóźnieniem, obniżając się do poziomu poniżej 6 proc. rok do roku dopiero w połowie 2009 r. - czytamy w prognozie NBP.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu