Polska do Trybunału za karty

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huWedług dyrektywy nie może być różnicy - czy płacisz w kraju, czy przelewasz za granicę

Bruksela ustaliła, że Polska jako jedyny kraj UE nie wdrożyła dyrektywy z 2007 r. o płatnościach transgranicznych za pomocą kart płatniczych i kredytowych, czy przelewów bankowych. Teraz pozew przeciwko Warszawie skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Czas na wdrożenie dyrektywy minął 1 listopada 2009 roku. Zdążyli wszyscy, Polska nie uczyniła tego do tej pory.

Komisja Europejska od kwietnia zaczęła Polskę ponaglać. Listowne napominania nie przyniosły rezultatu i dlatego KE teraz skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

"W odpowiedzi na formalne wezwanie do wdrożenia dyrektywy wystosowane przez Komisję (w czerwcu - red.) władze polskie stwierdziły, iż nie będą w stanie dokonać wdrożenia dyrektywy wcześniej niż na początku 2011 roku" - poinformowała KE.

Dyrektywa wprowadza w UE "Jednolity Obszar Płatniczy". Zapewnia on obywatelom i firmom w UE, że płatności zagraniczne są dokonywane tak jak we własnym kraju, w sposób równie łatwy, tani i bezpieczny. Przewiduje np., że wszystkie krajowe przelewy elektroniczne mają być realizowane w ciągu jednego dnia; taka sama zasada obowiązuje także w strefie euro.

Dotąd kraje miały swoje własne zasady dotyczące płatności, co powodowało dodatkowe koszty i utrudnienia. Jednolity obszar ma być też korzystny dla instytucji finansowych świadczących usługi płatnicze i umożliwić im konkurencję na całym unijnym rynku.

Dyrektywa stosuje się do wszystkich krajów i wszystkich walut UE, zapewniając jednocześnie podstawę prawną dla budowy Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA) w strefie euro.

Jedenaście miesięcy po upływie ostatecznego terminu wdrożenia dyrektywy do przepisów krajowych Polska pozostaje jedynym państwem, które nie wywiązało się z tego obowiązku.

O opóźnieniach z wdrożeniem dyrektywy alarmowali na początku roku także eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, mimo że projekt gotowej ustawy na stronie Ministerstwa Finansów datowany był na 25 września 2009 roku. Zdaniem Lewiatana chodzi o "bardzo ważną i korzystną dla klientów instytucji finansowych ustawę". Dyrektywa ustanowi bowiem wspólne standardy realizacji usług płatniczych oraz zwiększy przejrzystość kosztów ponoszonych przez klientów. Dzięki temu koszty świadczenia usług płatniczych będą niższe.

Komisja Europejska postanowiła też wszcząć postępowanie przeciw Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z nieprzestrzeganiem unijnej dyrektywy w zakresie wydawania pozwoleń na poszukiwanie, eksploatację i produkcję węglowodorów. Wezwała tez nasz kraj do pełnego wdrożenia dyrektywy chroniącej pracowników przed nadmiernym narażeniem na sztuczne promieniowanie, np. światło lasera.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu