Połowa Polaków boi się euro

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huJuż 24 proc. Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że Polska zobowiązana jest przyjąć euro

Prawie połowa Polaków boi się euro, a co gorsze liczba mających takie obawy wyraźnie wzrosła w ciągu pół roku. W Polsce 45 proc. badanych uważa, że skutki przyjęcia euro będą dla kraju negatywne, a 43 proc. - pozytywne - wynika z przeprowadzonego we wrześniu sondażu, którego wyniki opublikowano w grudniowym Eurobarometrze. W maju było to odpowiednio 38 i 48 proc.

Inne kraje, w których we wrześniowym badaniu przeważały negatywne oceny skutków przyjęcia euro, to Czechy, Łotwa i Litwa.

W Polsce po raz pierwszy od 2005 roku osób które widzą przewagę zagrożeń płynących z posiadania wspólnej waluty jest więcej, niż widzących przewagę korzyści.

Pesymizm w natarciu

"Patrząc na zmiany, jakie nastąpiły od maja 2010 roku warto zaznaczyć, że obywatele Polski znacznie mniej optymistycznie oceniają możliwości szybkiego przystąpienia do strefy euro: w maju 2010 roku 37 proc. polskich respondentów spodziewało się, że ich kraj wejdzie do strefy euro w ciągu najbliższych trzech lat, podczas gdy we wrześniu 2010 roku było to tylko 24 proc. (spadek o 13 pkt proc.). W tym samym czasie odsetek Polaków, którzy oceniali, że zmiana waluty nie nastąpi w ciągu najbliższych pięciu lat wzrósł o 7 pkt proc. (z 15 proc. w maju 2010 roku do 21 proc. we wrześniu 2010)" - napisano w grudniowym Eurobarometrze.

Z badania wynika, że odsetek Polaków oceniających klimat do przyjęcia euro jako niesprzyjający wzrósł do 53 proc., w stosunku do 44 proc. w maju.

"Analizując zmiany, które nastąpiły od poprzedniego badania, na Węgrzech i w Polsce odnotowano znaczne spadki pozytywnych ocen skutków przyjęcia euro" - napisano.

Najbardziej boją się euro Czesi, Polacy i Łotysze

Odsetek polskich respondentów chcących przyjąć euro najpóźniej, jak to możliwe, w stosunku do maja wzrósł o 9 pkt proc.

"(Spośród ośmiu nowych państw członkowskich) odsetek rezydentów, którzy chcieliby przyjęcia euro najpóźniej, jak to możliwe, był najwyższy w Czechach i Polsce (po 47 proc.) i na Łotwie (46 proc.) - napisano.

"W Polsce odsetek respondentów spodziewających się negatywnego wpływu przyjęcia euro na ich życie osobiste był większy, niż spodziewających się pozytywnych skutków (50 wobec 36 proc.)" - dodano.

Polska i tak musi przyjąć euro

W komentarzu do badania zaznaczono, że 24 proc. Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że Polska jest prawnie zobowiązana do przyjęcia wspólnej waluty.

W Polsce sondaż w dniach 20-24 września 2010 roku przeprowadził instytut Gallup Polska na próbie 1001 Polaków. Badanie powstało na zamówienie Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu