Polimex-Mostostal o krok od restrukturyzacji. Jest porozumienie

Najnowsze

elko.com.plPolimex-Mostostal buduje blok energetyczny w Elektrowni Kozienice

Polimex-Mostostal podpisał z wierzycielami wstępne porozumienie, określające warunki i etapy restrukturyzacji finansowej - poinformowała spółka w komunikacie. Tak zwany Term Sheet przewiduje m.in. emisję obligacji, konwersję zobowiązań spółki na akcje, uruchomienie linii gwarancyjnych oraz odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań.

Porozumienie zostało zawarte m. in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK oraz instytucjami reprezentującymi obligatariuszy. Zgodnie z ustaleniami, do 3 lipca podpisany zostanie aneks do umowy restrukturyzacyjnej z grudnia 2012.

Zamiana na akcje

Spółka przeprowadzi też restrukturyzację organizacyjną, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami Grupy będzie budownictwo przemysłowe w obszarze energetyki i petrochemii. Wstępne warunki przewidują również dokapitalizowanie spółki poprzez emisję obligacji, z czego część emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki" - czytamy w komunikacie spółki. Porozumienie przewiduje również zamianę zobowiązań Polimeksu-Mostostalu o wartości 470 mln zł na akcje spółki. Z kolei płatność wierzytelności "wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objęte konwersją, zostanie odroczona do 2019 roku". - Podpisanie porozumienia możliwe było dzięki zaangażowaniu w proces głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. Wierzyciele uznali, że przeprowadzenie restrukturyzacji spółki doprowadzi do wzrostu jej wartości i osiągnięcia przez nich korzyści w długim terminie - powiedział cytowany w komunikacie Maciej Stańczuk p.o. prezesa zarządu Polimex-Mostostal. Obecnie Polimex-Mostostal kontynuuje działania naprawcze oraz program dezinwestycji, w ramach którego sprzedane zostaną "aktywa niezwiązane z podstawową działalnością". Obecnie spółka realizuje m.in. istotne inwestycje energetyczne, jak budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice o łącznej wartości 6,3 mld zł oraz dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole o łącznej wartości 11,5 mld zł.

Autor: mn/klim/ / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: elko.com.pl