Police zarobiły 50 mln zł. "Czwarty rok dodatnich wyników"

TVN24 Biznes

tvn24 | TVN24Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police wypracowały w 2013 r. 50 mln zł. zysku netto

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police wypracowały w 2013 r. 50 mln zł. zysku netto. - To dobry wynik - ocenił w piątek w Szczecinie podczas prezentacji rocznych wyników wiceprezes Polic Rafał Kuźmiczonek. W 2012 r. zysk netto Polic wyniósł 102 mln zł.

- Zysk netto Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police za ubiegły rok to kwota 50 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,5 mld zł - powiedział Kuźmiczonek.

I dodał: - Uzyskanie dodatniego wyniku za 2013 r. uważamy za dobry wynik - wskazał Kuźmiczonek. - Jest to kolejny, czwarty już z rzędu rok dodatnich wyników. W tego typu warunkach rynkowych i otoczeniu, które miało miejsce w 2013 r. wygenerowanie dodatniego wyniku uważamy za sukces.

Trochę słabiej

W 2012 r. Police uzyskały zysk netto w wysokości 102 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3 mld zł.

Dyrektor departamentu finansów Polic Marek Putzlacher powiedział, że "głównymi powodami, które niestety spowodowały, że ten wynik jest niższy - aczkolwiek w naszej ocenie w dalszym ciągu zadowalający, pomimo niesprzyjających warunków - to oczywiście spadki cen naszych produktów; nawozów wieloskładnikowych głównie w czwartym kwartale". Jak dodał, wpływ na to miała wojna cenowa pomiędzy dwoma największymi na świecie dostawcami soli potasowej. Zakłady niekorzystnie odczuły też spadek cen zbóż w połowie 2013 r.

Putzlacher przyznał, że spółce udało się obniżyć ceny rynkowe surowców, w czym pomogły własne złoża w Senegalu. Jak mówił Kuźmiczonek, zakład kontynuuje dywersyfikację dostaw najważniejszych surowców, w tym fosforytów z Senegalu i gazu. - Na dzień dzisiejszy 31 proc. dostarczonego gazu jest spoza źródeł PGNiG i jest to wzrost o prawie 9 proc. w stosunku do 2012 r. - wskazał.

Najważniejsze wydarzenia

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police kupiła pod koniec sierpnia ub.r. udziały w spółce African Investment Group w Senegalu. Spółka posiada koncesje na dostęp do złóż fosforytów i ilmenitów w Senegalu.

Do najważniejszych wydarzeń w ub.r. w spółce Kuźmiczonek zaliczył m.in. wzrost cen akcji o ponad 80 proc. i wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - łącznie 50 mln zł.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (dawniej Zakłady Chemiczne Police) to jedna z największych firm chemicznych w Polsce i jeden z największych polskich eksporterów. W 1995 roku Police zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W lipcu 2005 r. firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W sierpniu 2011 r. Grupa Azoty SA kupiła 49,5 mln akcji zwykłych na okaziciela Polic (66 proc. kapitału zakładowego), dzięki czemu spółka weszła w skład grupy kapitałowej Azoty.

Autor: mn//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24 | TVN24