Police uratowane?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Żeby dostać pomoc publiczną zakłady w Policach muszą przejść gruntowną restrukturyzację

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) zaakceptował plan restrukturyzacji Zakładów Chemicznych Police SA i zadeklarował gotowość do udzielenia spółce długoterminowej pomocy publicznej - poinformowały w piątek w ARP i ZCh Police.

Pomoc publiczna dla znajdujących się finansowych kłopotach Polic, ma polegać na przekształceniu 150 mln zł krótkoterminowej pożyczki na ratowanie przedsiębiorstwa w 5-letni kredyt na lata 2011-2015.

Będzie pomoc jeśli zgodzi się Unia

Jednym z warunków przekształcenia pożyczki było opracowanie i przedłożenie przez Police pożyczkodawcy programu restrukturyzacyjnego. Kolejnymi warunkami są: zgoda Komisji Europejskiej na udzielenie publicznej, nie wystąpienie w spółce okoliczności w istotny sposób zmieniających jej sytuację ekonomiczno-prawną oraz ustanowienie zabezpieczeń na poziomie od 150 proc. do 250 proc. kwoty pomocy publicznej.

Wniosek o pomoc publiczną dla ZCh Police zostanie przesłany do KE za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wraz z opinią tej instytucji. Ma to nastąpić do 25 listopada.

O wydanie opinii Police zwróciły się do UOKiK 3 listopada. W piątek spółka poinformowała, że jeszcze nie dysponuje opinią urzędu.

Historia finansowych problemów

Finansowe kłopoty ZCh Police zaczęły się pod koniec 2008 roku po załamaniu się popytu na nawozy, które są głównym produktem spółki. Ponieważ sytuacja taka utrzymywała się przez niemal cały rok 2009, spółka poniosła straty i miała trudności z pozyskaniem pieniędzy na zakup surowców, a przez to również utrzymanie płynności produkcji.

W związku z tym ZCh Police starały się o 190 mln zł kredytu obrotowego. Kredyt miała poręczać ARP. Jednak w grudnia 2009 roku wobec pogorszenia się finansowej kondycji Polic ARP zaproponowała spółce 150 mln zł indywidualnej pomocy finansowej na ratowanie przedsiębiorstwa. ARP domagała się jednocześnie pogłębienia planów restrukturyzacyjnych.

Od przyszłego roku będą rentowne

Police przystały na tę propozycję. Program restrukturyzacji został poprawiony. Pieniądze trafiły do spółki w czerwcu 2010 roku. Okazało się jednak, że trwałe przywrócenie rentowności firmy wymaga kolejnych korekt programu restrukturyzacji i zajmie więcej czasu niż początków zakładano. Stąd wniosek Polic o przekształcenie krótkoterminowej pożyczki w długoterminową pomoc publiczną.

Z przedłożonego ARP programu restrukturyzacji wynika, że planowane działania w obszarze finansów, zatrudnienia, majątku, produkcji, sprzedaży oraz zakupów, mają doprowadzić do odzyskania rentowności w 2011 roku. Rok później Police powinny odzyskać zdolność do konkurowania na rynku

Realizacja działań naprawczych ma do 2015 r. przynieść Policom oszczędności rzędu 470 mln zł. i poprawić wynik operacyjny firmy o ok. 101 mln zł. Restrukturyzacja spółki ma kosztować ok. 115 mln zł.

W przyszłym tygodniu ZCh Police mają opublikować wyniki finansowe za trzeci kwartał 2010 r

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24