Polak za miesiąc pracy kupi 0,8 m2 mieszkania

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Przez miesiąc zarabiasz średnio na 0,8 metra kwadratowego

W Polsce brakuje półtora miliona mieszkań, a za przeciętne miesięczne zarobki da się kupić 0,8 metra kwadratowego powierzchni mieszkaniowej, podczas gdy w Zachodniej Europie zarobki wystarczają na 2-3 metry kw. - takie dane zawiera dokument o budownictwie mieszkaniowym w Polsce, przyjęty przez Sejm.

Posłowie przyjęli przedstawiony przez rząd dokument pt. "Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku". W głosowaniu uczestniczyło 421 posłów. Za jego akceptacją opowiedziało się 221, przeciw 186, a 14 wstrzymało się od głosu. Dokument ma charakter informacji, a nie stanowiący prawo.

Tak dokładnie dowiemy się ze spisu powszechnego

Z opracowania wynika, że ostatnie wiarygodne dane na temat deficytu mieszkaniowego w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku. Wynika z nich, że różnica między liczbą gospodarstw domowych a liczbą zamieszkanych mieszkań sięgała wówczas 1,7 mln, z czego 1,1 mln przypadało na miasta.

Autorzy wyliczają, że w latach 2003 - 2009 w naszym kraju przybyło 950 tys. mieszkań, a według danych GUS liczba gospodarstw domowych zwiększyła się o 1,1 mln.

"Oznaczałoby to, że aktualnie statystyczny deficyt mieszkań w Polsce wynosi ok. 1 mln 850 tys. (...) Uwzględniając, że część mieszkań teoretycznie niezamieszkałych jest w praktyce wykorzystywana w szarej strefie najmu, a także, że część mieszkań teoretycznie znajdujących się w budowie jest w praktyce zamieszkałych, (...) obecnie faktyczny deficyt mieszkaniowy wynosi ok. 1,4 - 1,5 mln mieszkań" - stwierdzono w dokumencie.

Za miesiąc pracy możemy sobie kupić 4/5 metra

Obecnie - jak wskazują autorzy - buduje się rocznie 160 - 165 tys. mieszkań i jest to najwyższy wskaźnik od czasów transformacji ustrojowej. prawa

Z dokumentu wynika też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wystarcza obecnie na ok. 0,8 m kw. powierzchni mieszkania. Jeszcze gorzej jest w największych miastach, gdzie za przeciętną pensję można kupić 0,5 - 0,6 m kw. W krajach zachodnioeuropejskich obywatel za przeciętną pensję może kupić 2-3 m kw. mieszkania.

Dokument wskazuje też na zły stan niektórych budynków - zdaniem autorów opracowania w ciągu najbliższych kilkunastu lat należałoby wycofać z eksploatacji ok. 200 tys. mieszkań.

Państwo powinno ułatwiać budowanie

Przedstawiono także główne zadania polityki mieszkaniowej państwa na lata 2011-2020 - wśród nich budowanie większe liczby lokali socjalnych, rozwój prywatnego budownictwa mieszkań na wynajem, obniżenie kosztów budowy mieszkań, likwidację luki remontowej i ograniczenie zapotrzebowania na energię w sektorze mieszkaniowym.

Z dokumentu wynika, że na koniec 2007 r. gminy posiadały 57 tys. lokali socjalnych. Tymczasem według badań Instytutu Rozwoju Miast w 2008 roku 75 tys. rodzin oczekiwało na taki lokal, dlatego - zdaniem autorów dokumentu - na wsparcie budownictwa socjalnego powinny być przeznaczone większe środki z budżetu państwa.

Społecznym problemom mieszkaniowym mają przeciwdziałać planowane przepisy dotyczące systemu budownictwa mieszkaniowego w formie mieszkań na wynajem, z docelowym przeniesieniem własności na najemcę, który będzie częściowo uczestniczył w kosztach budowy (na wzór towarzystw budownictwa społecznego).

Potrzebne kredyty

Segment społeczny ma także wspierać budownictwo mieszkań chronionych. Formą byłoby finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w wysokości 30-50 proc. przedsięwzięcia. Innym rozwiązaniem są także preferencyjne kredyty udzielane towarzystwom budownictwa społecznego i spółdzielniom mieszkaniowym.

W dokumencie podkreślono, że polityka mieszkaniowa państwa powinna zakładać większe wsparcie dla sektora mieszkań na wynajem. Dlatego "zakłada się docelowe wygaszenie instrumentu wsparcia budownictwa własnościowego, jakim jest funkcjonujący od 2006 roku program 'Rodzina na swoim'. Naturalnym kontynuatorem celów zawartych w powyższym programie powinien być system docelowego nabywania własności przez najem" - napisano.

Obecnie Sejm na wniosek rządu pracuje nad zmianami w systemie "Rodzina na swoim", które ograniczą dostęp do tych ułatwień.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24