Polak trochę mniej zadowolony

Najnowsze

TVN24Polacy pokazują, że są coraz spokojniejsi o swoje portfele

Wskaźnik optymizmu konsumentów w czerwcu spadł o jeden pkt do 108,34 pkt - podała w środę badająca koniunkturę grupa Ipsos. Na ocenach zaważyły przede wszystkim gorsze opinie na temat klimatu gospodarczego.

- W ciągu ostatnich trzech miesięcy skłonność do zakupów utrzymuje się na wyjątkowo wysokim poziomie (w czerwcu 110,97 pkt). Systematycznie poprawiają się oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych i coraz częściej oczekiwana jest dalsza jej poprawa - napisał Ipsos w komentarzu do badania. Z badań wynika jednak, że w ostatnim miesiącu oceny klimatu gospodarczego pogorszyły się o trzy pkt. do 104,40 pkt.

- Przewaga osób obserwujących poprawę nad odczuwającymi pogorszenie sytuacji materialnej jest największa na przestrzeni ostatnich 16 lat. Nieco słabiej kształtują się oceny obecnego okresu pod względem dokonywania zakupów dóbr trwałych. W ostatnich miesiącach raczej się pogarszają. Wyniki badania potwierdzają, że silny wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia, o których informuje GUS, jest odczuwany przez szeroką grupę konsumentów - dodają badacze.

W opinii instytutu, w kontekście bardzo optymistycznych informacji napływających z gospodarki i jeszcze bardziej optymistycznych prognoz można podejrzewać, że ten lekki pesymizm konsumentów spowodowała raczej sfera polityki gospodarczej, a w szczególności przedłużający się strajk pracowników służby zdrowia.

Ostatnie badanie przeprowadzono między 14 a 19 czerwca 2007 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1012 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności pozostaje nie większy niż (+/-) 3,1 proc. na poziomie ufności 0,95. WOK może przyjmować wartości od 0 do 200 punktów. Podstawą jego obliczania są odpowiedzi na pięć pytań zadawanych w sondażu obrazujących następujące dziedziny:


Źródło: PAP, APTN

Źródło zdjęcia głównego: TVN24