Polak po "50" nie chce czy nie może pracować?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBCEksperci o pracy Polaków po "50"

Tylko co trzeci Polak w wieku powyżej 50. roku życia pracuje. To jeden z najgorszych wyników w krajach Unii Europejskiej. Na dodatek dla osób z tej grupy wiekowej ofert pracy po prostu nie ma. Ogólnopolski konkurs "Zysk z dojrzałości" promuje firmy oraz instytucje rynku pracy, które w swojej działalności wdrażają rozwiązania przyjazne pracownikom 50+. Konkursowi patronuje telewizja TVN CNBC.

W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób w wieku powyżej 50 lat wynosi 32 proc., podczas gdy średnia w krajach Unii Europejskiej to 46 proc., w krajach skandynawskich jest to 70 procent. Natomiast celem UE, wynikającym ze strategii lizbońskiej, jest osiągniecie przeciętnego zatrudnienia osób w tym wieku na poziomie 50 proc.

Ekspert PKPP Lewiatan Jacek Męcina powołując się na wyniki badań twierdzi, że aktywność osób w wieku 50+ jest wprost proporcjonalna do ich wykształcenia i kompetencji. - Osoby o wyższych kompetencjach chcą pracować i deklarują chęć aktywności zawodowej; podczas gdy osoby posiadające niższe kompetencje, niedostosowane do potrzeb rynku, wybierają strategię ucieczki - mówi Męcina. Jak dodaje, najbardziej potrzebne na rynku są kompetencje związane z informatyką.

Natomiast Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce wskazuje na brak aktywności nie tylko wśród osób starszych. - Prawie 62 proc. Polaków, gdyby miało taką możliwość, przeszłoby na emeryturę - powiedział.

Tę opinie potwierdza ekonomista, prof. Witold Orłowski. - Polacy w wieku 50+, czyli większość Polaków nie bardzo chce pracować, marzy o tym, żeby przejść na emeryturę. Po drugie pracodawcy nie bardzo chcą ich zatrudniać i marzą raczej o tym, żeby znaleźć 30 na ich miejsce. To oczywiście decyduje, że sytuacja jest nienajlepsza - mówi prof. Orłowski.

Jacek Męcina wskazuje jednak, że przedsiębiorcy niebawem nie będą mieli wyjścia: będą musieli sięgać po starszych, bo na skutek zmian demograficznych będzie przybywać osób starszych, a ubywać młodszych.

Jednak jeżeli nie uda się zwiększyć aktywności osób starszych - powiedział Męcina - liczba osób zainteresowanych przejściem na emeryturę bądź otrzymywaniem świadczeń i zasiłków z pomocy społecznej będzie rosnąć. - Będzie też hamować debatę na temat wydłużenia wieku emerytalnego - podkreślił.

Męcina podkreślił, że w ostatnich latach spadło zapotrzebowanie na rynku na osoby o niskich kwalifikacjach. Jego zdaniem konieczne jest stworzenie systemu szkolenia ustawicznego, tak by osoby starsze także mogły podnosić swoje kompetencje i by nie czuły się mniej wartościowymi pracownikami.

Konieczne jest podnoszenie aktywności osób starszych, tak by miały szanse dostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb rynku. Jak zaznaczył Męcina, osoba w wieku ponad 50 lat powinna mieć dostęp do kształcenia ustawicznego; np. powinna w urzędzie pracy otrzymać adres doradcy zawodowego i skierowanie na kurs podnoszący kwalifikacje.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC