Polacy wolą dotację zamiast abonamentu

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Większość Polaków chce zniesienia abonamentu rtv

PO forsuje plan zniesienia abonamentu radiowo-telewizyjnego. I ma w tym spore poparcie społeczne - wynika z najnowszego badania CBOS. Aż 62 proc. Polaków uważa, że media publiczne powinny być finansowane z budżetu państwa, a zaledwie 1/4 opowiada się za finansowaniem ich z abonamentu.

Opinia, że media powinny być finansowane z budżetu przeważa niezależnie od wykształcenia czy miejsca zamieszkania - we wszystkich wyodrębnionych grupach społecznych i demograficznych.

Wśród tych, którzy częściej niż inni wyrażają aprobatę dla finansowania telewizji z abonamentu radiowo-telewizyjnego, są najmłodsi badani (od 18. do 24. roku życia), uczniowie i studenci, mieszkańcy największych aglomeracji miejskich oraz osoby o najwyższym statusie materialnym.

Ponad połowa Polaków (55 proc.) aprobuje postulowane przez PO zniesienie abonamentu dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych. Niemal jedna trzecia (30 proc.) akceptuje zniesienie abonamentu, ale tylko dla emerytów i rencistów.

Jedynie co dziesiąty ankietowany uważa, że abonament powinien zostać utrzymany dla wszystkich, którzy mają radia i telewizory.

Publiczne też z reklamami

Trzech na czterech ankietowanych Polaków (75 proc.) uważa, że publiczne media, oprócz finansowania z publicznych pieniędzy powinny mieć prawo pozyskiwania funduszy także od reklamodawców. Przeciwnego zdania jest prawie jedna piąta (18 proc.) a 7 proc. badanych nie ma na ten temat zdania.

W kwestii prywatyzacji mediów publicznych Polacy są bardzo podzieleni. Największa grupa (43 proc.) uważa, że nie powinny zostać sprywatyzowane. 25 proc. opowiada się za ich częściową prywatyzacją. Za sprywatyzowaniem publicznego radia i telewizji w całości jest 12 proc. badanych. Aż 20 proc. ankietowanych nie ma na ten temat zdania

Badanie CBOS przeprowadzono od 7 do 10 marca na próbie liczącej 1205 dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24