Polacy wciąż wierzą w kryzys?

Najnowsze

62 proc. badanych uważa, że polska gospodarka dotknięta jest kryzysem

W styczniu nastroje społeczne poprawiły się wobec grudnia, ale nadal przeważają pesymiści - wynika z sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. 62 proc. badanych uważa, że polska gospodarka dotknięta jest kryzysem.

"Zdaniem 2/3 badanych sprawy w Polsce idą, ogólnie rzecz, biorąc w złym kierunku. 20 proc. Polaków uważa jednak, że sprawy idą w dobrym kierunku. 14 proc. nie potrafi odpowiedzieć na pytanie" - napisano w komunikacie.

W porównaniu do wyników z grudnia oceny biegu spraw w Polsce nieznacznie się poprawiły. O 4 punkty procentowe wzrósł odsetek Polaków uważających, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku. Jednocześnie, o 5 punktów procentowych spadły negatywne oceny biegu spraw w Polsce.

Mamy kryzys

"62 proc. badanych uważa, że polska gospodarka dotknięta jest kryzysem. Przy czym, 44 proc. uważa, że jest to stan lekkiego kryzysu, a zdaniem 18 proc. kryzys ten jest głęboki. Dwukrotnie mniej respondentów jest przeciwnego zdania. 31 proc. Polaków uważa, że gospodarka znajduje się w stanie rozwoju (3 proc. uważa, ze jest to rozwój dynamiczny, a 28 proc., że gospodarka jest w stanie powolnego rozwoju)" - napisano.

Porównując styczniowe wyniki do wyników uzyskanych w grudniu, można zauważyć nieznaczną poprawę ocen. O 4 punkty procentowe wzrosły opinie, że gospodarka jest w stanie rozwoju, a o 5 punktów procentowych zmniejszył się odsetek Polaków przekonanych o kryzysie polskiej gospodarki.

Nic się nie zmieni?

"Wśród respondentów przeważają opinie (43 proc.), że w kwestii materialnych warunków życia ludności w najbliższych trzech latach będzie mniej więcej tak samo jak obecnie. Materialne warunki życia poprawią się zaś zdaniem 20 proc. badanych, a zdaniem 31 proc. pogorszą się w ciągu najbliższych trzech lata. 6 proc. Polaków nie potrafi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie" - napisano.

Wyniki uzyskane w styczniu nie różnią się znacznie od wyników z grudnia. Zauważa się jednak ich niewielką poprawę. Przede wszystkim, o 5 punktów procentowych wzrósł odsetek przekonanych, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności poprawią się. Respondentów mających przeciwne zdanie jest natomiast o 4 punkty procentowe mniej.

Badanie zrealizowano w dniach 11-16 stycznia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Autor: //gry / Źródło: PAP