Polacy porwali się do sezonowej pracy

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Truskawki przyczyniły się do spadku bezrobocia?

Lato sprzyja spadkowi bezrobocia. Według resortu pracy, który powołuje się na dane z urzędów pracy, na koniec maja stopa bezrobocia wyniosła równe 10 procent. To 0,5 pkt procentowego mniej niż przed miesiącem - i aż 2,9 pkt. proc mniej niż rok temu.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia) wyniosła w maju 2008 roku 10 proc. i w porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach.

Lato sprzyja zarabianiu

Maj jest kolejnym miesiącem tego roku, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Najczęstszą przyczyną skreślenia z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy sezonowej - np. przy zbiorach truskawek. Pełnia sezonu sprzyja również zwiększonemu zatrudnieniu w budownictwie, leśnictwie i rolnictwie.

Z sygnałów otrzymywanych z urzędów pracy wynika, że w dalszym ciągu na utrzymywanie się trendu spadkowego ma wpływ realizacja programów aktywizacji bezrobotnych przez urzędy pracy - zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego - takich jak szkolenia, przygotowanie zawodowe i prace społecznie użyteczne.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24