Polacy polubili e-deklaracje

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Przez internet wysłano prawie 79 tys. deklaracji podatkowych

Znikomą popularnością cieszyło się dotychczas wysyłanie deklaracji podatkowych przez internet. Powód? Kosztujący kilkaset złotych e-podpis. Kiedy urzędnicy postanowili znieść ten wymóg, Polacy zaczęli chętniej wysyłać swoje deklaracje przez sieć. Do północy w czwartek, podatnicy złożyli 78972 deklaracje podatkowe przez internet. 77470 z nich było bez wymaganego do tej pory podpisu elektronicznego

Termin na złożenie deklaracji podatkowej za 2008 r. minął w czwartek 30 kwietnia o północy.

Nowe przepisy, które umożliwiły składanie deklaracji PIT-37 przez internet weszły w życie w 8 kwietnia. Chodzi o nowelizację ordynacji podatkowej, która zniosła obowiązek używania kwalifikowanego e-podpisu w rozliczeniu z fiskusem. Konieczność posiadania takiego podpisu była wskazywana jako główna przyczyna małej popularności rozliczeń elektronicznych.

Zgodnie z nowymi przepisami, w tym roku bez posiadania kwalifikowanego e-podpisu można było złożyć elektronicznie PIT-37 i załączniki do tego formularza: PIT/O, PIT/D, PIT 2K. Ewentualna korekta e-deklaracji musi mieć jednak postać tradycyjną.

Spóźnialscy z grzywną

Spóźnienie z dostarczeniem zeznania naraża podatnika na karę grzywny.

Również do 30 kwietnia, osoby które muszą dopłacić podatek, miały obowiązek przekazać należność na konto urzędu skarbowego. Spóźnienie z opłatą będzie oznaczać konieczność zapłacenia kwoty podatku wraz z odsetkami liczonymi za każdy dzień zwłoki. Od 26 marca wysokość odsetek za zwłokę wynosi 10,5 proc. w skali roku.

Zapłaci ten, który zaniżył kwotę podatku

Osoby, które pomyliły się w zeznaniu podatkowym, zarówno co do kwot, jak i danych osobowych, mogą skorygować zeznanie.

Jeśli same wykryją błąd, a nie polegał on na wykazaniu zbyt małej kwoty podatku do zapłaty, to w związku z korektą nie poniosą żadnych konsekwencji. Gdyby natomiast ktoś zaniżył podatek do zapłaty i sam to wykrył, musi zapłacić go we właściwej kwocie, doliczając odsetki za zwłokę.

Według szacunków, PIT-37 złoży w tym roku 16 milionów podatników.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24