Polacy coraz mniej zadowoleni

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Polacy: Sprawy idą w złym kierunku

Krytykujemy sytuację polityczną w Polsce, uważamy że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, ale jednocześnie pozytywnie wyrażamy się o swoich miejscach pracy. Taki rysuje się obraz ogólnej sytuacji kraju, według ankietowanych przez CBOS.

W sierpniu nastąpił dalszy spadek pozytywnych opinii o rozwoju ogólnej sytuacji w kraju - najbardziej krytycznie oceniamy sytuację polityczną. Zadowolenie z niej wyraża już tylko co dziesiąty ankietowany (10 proc.) - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Tylko jedna trzecia Polaków (33 proc., spadek od lipca o 3 punkty proc.) uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, a niemal co drugi badany (48 proc., spadek od lipca o 1 punkt proc.) jest odmiennego zdania. Niemal co piąty ankietowany (19 proc., wzrost o 4 punkty proc.) nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Polacy: Będzie gorzej

Według CBOS, również przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w Polsce w najbliższym roku są najgorsze od sierpnia 2007 r.

Obecnie nieco więcej jest pesymistów niż optymistów - ci, którzy liczą na poprawę obecnej sytuacji, stanowią 20 proc. ogółu badanych, podczas gdy spodziewający się jej pogorszenia - 22 proc. Nadal najliczniejszą grupę (47 proc.) stanowią osoby, które sądzą, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w kraju się nie zmieni. Pozostali nie mają zdania.

Krytykujemy polityków

Mimo wakacji parlamentarnych szczególnie krytycznie oceniana jest sytuacja polityczna w kraju. Obecnie już blisko połowa badanych (46 proc., wzrost od lipca o 6 punktów proc.) źle ocenia to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej. Zadowolenie wyraża tylko co dziesiąty ankietowany (10 proc., spadek o 2 punkty proc.). CBOS przypomina, że ostatnio tak krytyczne oceny sytuacji politycznej notował tuż przed ostatnimi wyborami do parlamentu.

Jeżeli chodzi o przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w ciągu najbliższego roku, to obecnie pesymiści (16 proc., wzrost od lipca o 1 punkt proc.) przeważają nad optymistami (11 proc., spadek o 3 punkty proc.). Nadal większość badanych (63 proc., spadek o 2 punkty proc.) nie przewiduje zmian w polskiej polityce. Pozostali ankietowani nie mają zdania.

W gospodarce przeciętnie

Natomiast oceny sytuacji gospodarczej utrzymują się na poziomie z lipca; negatywnych (30 proc., wzrost od lipca o 2 punkty proc.) jest nieznacznie więcej niż pozytywnych (28 proc., wzrost o 1 punkt proc.). Nadal najczęściej respondenci są przekonani, że sytuacja gospodarcza jest przeciętna (36 proc., spadek o 3 punkty proc.).

W ostatnim miesiącu nie zmieniły się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej w najbliższym roku. Badani oczekujący poprawy (24 proc.) nadal przeważają liczebnie nad spodziewającymi się pogorszenia (14 proc.), a najliczniejszą grupę (53 proc.) stanowią ci, którzy nie przewidują żadnych zmian.

Pozytywnie o naszej pracy

Opinie pracowników o sytuacji w ich zakładach pracy nie uległy w ostatnim miesiącu istotnym zmianom i nadal są pozytywne. Ponad połowa zatrudnionych (56 proc.) jest zadowolona z kondycji swoich miejsc pracy. 28 proc. ankietowanych uznaje ją za przeciętną, a najmniej jest tych, którzy oceniają ją negatywnie (14 proc.).

CBOS zauważa także, że od dłuższego czasu na wysokim poziomie utrzymuje się poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Zdecydowana większość mających pracę (70 proc.) nie obawia się jej utraty, a takie niebezpieczeństwo dostrzega prawie co czwarty respondent aktywny zawodowo (23 proc.).

"Jakieś zatrudnienie jest osiągalne"

Obecnie co jedenasty respondent (9 proc.) twierdzi, że w jego miejscu zamieszkania lub okolicy bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę, a nieco ponad połowa (51 proc.) ocenia, że jakieś zatrudnienie, choć nie zawsze odpowiednie, jest osiągalne. Ponad jedna czwarta (27 proc.) utrzymuje, że na lokalnym rynku trudno jest o jakąkolwiek pracę, i tylko sześciu na stu badanych twierdzi, że nie ma tam żadnego zatrudnienia. W sumie opinie pozytywne o lokalnych rynkach pracy (60 proc.) blisko dwukrotnie przeważają nad negatywnymi (33 proc.).

Żyje się przeciętnie

Od lipca nie zmieniły się opinie respondentów o warunkach materialnych ich gospodarstw domowych. Oceny pozytywne (37 proc.) przeważają nad negatywnymi (22 proc.), a 41 proc. ankietowanych uznaje swoją kondycję materialną za przeciętną.

37 proc. badanych ocenia, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, a 17 proc. jest przeciwnego zdania. Największa grupa respondentów (45 proc.) uważa, że żyje im się przeciętnie.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24