Najnowsze

Polacy bardziej tolerancyjni: kobiety, róbcie karierę nawet kosztem rodzin

Najnowsze

ShutterstockObecnie zdecydowanie więcej Polaków uważa, że kobiety mają prawo do kariery zawodowej kosztem życia rodzinnego

64 proc. Polaków uważa, że kobiety mają prawo do kariery zawodowej, nawet jeśli przez to nieco mniej będą zajmować się rodziną - wynika z najnowszego badania TNS Polska. 20 lat temu (w 1994 r.) zwolenników takiego poglądu było znacznie mniej - tylko 46 proc.

W styczniu TNS Polska zapytał Polaków o opinie dotyczące roli kobiet i mężczyzn w rodzinie (w lipcu 1994 r. badania przeprowadził Ośrodek Badań Opinii Publicznej - OBOP).

Było gorzej

Wyniki badań pokazały, że w porównaniu z 1994 r. zmianie uległ pogląd Polaków na obowiązki kobiet związane z rodziną. 20 lat temu Polacy byli podzieleni na dwie, niemal tak samo liczne grupy. 46 proc. twierdziło, że kobiety mają prawo do kariery zawodowej, nawet jeżeli przez to nieco mniej mogą zajmować się rodziną, a 50 proc. uważało, że kobiety powinny być przede wszystkim matkami i żonami, a dopiero później mogą myśleć o sukcesach zawodowych. Obecnie większość Polaków zgadza się z tym drugim poglądem (64 proc.), a jedna trzecia (31 proc.) uważa, że kobiety powinny być przede wszystkim matkami i żonami.

Obowiązki w rodzinie

Od 1994 nie zmieniły się poglądy na temat podziału obowiązków w rodzinie. Ponad połowa Polaków (57 proc. w porównaniu do 67 proc. w 1994 r.) uważa, że w rodzinie ważne jest solidarne dzielenie się obowiązkami, bez podziału na prace kobiece i męskie. 40 proc. ankietowanych (30 proc. - w 1994 roku) jest z kolei przekonanych, że w polskich domach funkcjonuje podział na obowiązki oraz prace typowo kobiece i typowo męskie. Podobne jak 20 lat temu są też opinie Polaków dotyczące możliwości pogodzenia szczęścia rodzinnego z karierą zawodową. 71 proc. Polaków (76 proc. - w 1994 roku) uważa, że przy dobrej woli jest to możliwe, natomiast 24 proc. badanych (19 proc. - w 1994 roku) jest przekonanych, że prawdziwe szczęście rodzinne wymaga rezygnacji z sukcesów i kariery zawodowej.

Kariera i dom

Kobiety przejawiają więcej wiary w możliwość pogodzenia sfery rodzinnej oraz zawodowej. Według wyników z 2014 roku trzy czwarte pań (75 proc.), wobec dwóch trzecich (66 proc.) mężczyzn, uważa, że przy dobrej woli możliwe jest pogodzenie szczęścia rodzinnego z karierą zawodową. Ponadto kobiety częściej niż panowie opowiadają się przeciwko przedkładaniu ról kobiecych związanych z domem i rodziną nad pozostałe. 69 proc. kobiet - w porównaniu do 58 proc. mężczyzn - uważa, że panie mają prawo do kariery zawodowej, nawet gdy przez to mniej mogą zajmować się rodziną. Zwolennikami poglądu, że kobiety powinny być przede wszystkim matkami i żonami, jest co trzeci mężczyzna (36 proc.) i co czwarta kobieta (26 proc.).

Badanie

Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 stycznia 2014 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Autor: msz/klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości