Pogłoski o śmierci kryzysu przesadzone?

Najnowsze

Aktualizacja:

Prezes Niemieckiego Banku Federalnego Axel Weber tonuje dobre nastroje inwestorów i zapowiada, że na przesilenie obecnego kryzysu sektora finansowego jeszcze poczekamy.

Ostrzegam przed zbyt wczesnym ogłaszaniem końca kryzysu Axel Weber

Banki potrzebują ochrony

Prezes Bundesbanku wyraził również zaniepokojenie faktem, że poprzez wyprzedawanie filii i inne przedsięwzięcia restrukturyzacyjne banki coraz bardziej skupiają swą działalność na rynkach państw macierzystych. - Poza wyjątkami w rodzaju Unicredit i HVB, w strefie euro mieliśmy dotąd jedynie niewiele transgranicznych fuzji. Wszystkie banki, również te duże, muszą się stać odporniejsze. Potrzebują ochrony w formie zwiększenia własnego kapitału i własnej płynności oraz lepszego zarządzania ryzykiem - wskazał Weber, postulując ponadto uchwalenie specjalnej ustawy o postępowaniu upadłościowym w sektorze bankowym.

Źródło: PAP