Od dziś podwyżki dla emerytów i rencistów

Najnowsze

Minister rodziny o waloryzacji emerytur i renttvn24
wideo 2/6

Do 1100 złotych wzrosły od piątku najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 825 złotych.

Od marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o wskaźnik waloryzacji 102,86 procent. Wzrost jest jednak mniejszy, niż wcześniej zakładało ministerstwo rodziny - rząd proponował, by świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły (według prognozy) o 3,26 procent.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego szacowany jest na około 7,9 mld zł.

Waloryzacja emerytur i rent

Od 1 marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 1100 zł (dotychczas było to 1029,80 zł). Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z 772,35 zł do 825 zł.

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa wynosi 1320 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową to 990 zł. Resort szacuje, że przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o około 49,54 zł z 1732,21 zł do 1781,75 zł, a przeciętna renta rodzinna z FUS wzrośnie o około 57,14 zł – z 1997,85 zł do 2054,99 zł.

Nowe świadczenia

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział wypłatę od maja "trzynastki" dla emerytów w wysokości 1100 zł. Kilka dni później wicepremier Beata Szydło poinformowała, że świadczenie to będzie wypłacane także rencistom.

Od początku marca wszedł w życie także program Mama 4 plus. W jego ramach matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, zyskają prawo do minimalnej emerytury - 1100 zł brutto. O świadczenie mogą też w uzasadnionych przypadkach ubiegać się ojcowie. Wnioski o przyznanie tej emerytury przyjmują Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

WAŻNE > 1 marca startuje program Mama 4 plus

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock