Podwójne opłaty ukarane

Najnowsze

Aktualizacja:
Archiwum TVN24UOKiK nałożyła na firmę Enea 160 tys. zł kary

Firma Enea bezprawnie obciążała odbiorców energii podwójną opłatą abonamentową za styczeń 2008 roku – uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firmie nakazano zmianę praktyki i wymierzono jej karę finansową. Decyzja została podjęta po skardze konsumenta.

Enea to koncern energetyczny z siedzibą w Poznaniu, zaopatrujący w prąd klientów głównie z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego.

W lutym br. do Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiła skarga przeciwko Enei, w związku z naliczaniem podwójnej opłaty abonamentowej za energię. Urząd wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko firmie, które wykazało, że w styczniu bieżącego roku klienci zużywający prąd na potrzeby gospodarstw domowych otrzymali rachunki zawierające obciążenie dwoma opłatami abonamentowymi – naliczonymi przez dystrybutora oraz bezpośredniego sprzedawcę energii.

Nadużycia ukarane

W komunikacie Urzędu czytamy, że "tego typu działanie stanowi przejaw nadużywania pozycji rynkowej przedsiębiorcy poprzez bezprawne pobieranie abonamentu przez sprzedawcę energii."

Chociaż praktyka Enei obejmowała jedynie styczeń, w związku z różnymi systemami rozliczeń w chwili wydawania decyzji dotknęła również klientów, którzy nie otrzymali jeszcze rachunku.

- Spółka została zobligowana do zaniechania stosowania stwierdzonej praktyki oraz ukarana sankcją finansową w wysokości 160 tys. zł - napisano w komunikacie.

Rozdzielenie

W związku ze zmianami regulacji prawnych, w 2007 roku doszło do rozdzielenia spółek energetycznych na dwa przedsiębiorstwa: sprzedające energię ostatecznym nabywcom oraz dystrybutorów. Według nowych przepisów jedynie dystrybutor ma prawo pobierać abonament, wraz z opłatami przesyłowymi. Sprzedawca jedynie ustala ceny energii i pobiera za nią opłaty.

UOKiK przypomina, że w razie pojawienia się jakichkolwiek trudności konsumenci mogą liczyć na pomoc rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych – Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

- Ponadto przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii, który udziela pomocy konsumentom w sporach z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Źródło: UOKiK

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN24