Podatnik potencjalnie uczciwy

Najnowsze


- Zasada domniemania uczciwości podatnika oraz konieczność informowania o zamiarze skontrolowania jego działalności to najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej - uważa wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Rząd przyjął znowelizowaną ustawę podatkową z ważnymi ułatwieniami dla polskich przedsiębiorców.

Adam Szejnfeld poinformował, że nowelizacja przewiduje tzw. "likwidację instytucji natychmiastowej wykonalności decyzji" - oznacza to, że obywatel nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji podejrzeń o naruszenie prawa, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. W związku z tym podatnik nie będzie zobowiązany np. do zapłaty podatku, jeśli decyzja urzędu o jego egzekucji nie będzie ostateczna.

Ponadto wiceminister zapowiedział wprowadzenie zasady domniemanej uczciwości podatnika.

Podatnik będzie uprzedzony o kontroli

Jak poinformował wiceminister, kolejna zmiana w ordynacji dotyczy konieczności powiadamiania podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli jego działalności z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Jeżeli po tym powiadomieniu, w ciągu od 7 do 30 dni organ kontroli nie przeprowadzi kontroli, to będzie musiał znowu zawiadamiać, że będzie chciał faktycznie kontrolę przeprowadzić - zaznaczył Szejnfeld.

Drobne ułatwienia

Projekt nowelizacji przewiduje też inne ułatwienia dla przedsiębiorców i podatników, m.in. zwolnienie najmniejszych przedsiębiorców z obowiązku posiadania dodatkowego rachunku do opłacania podatków. Ponadto będą mogli oni opłacać składki na ubezpieczenie społeczne za pomocą przekazu pocztowego, a nie jak do tej pory - tylko przelewem.

Projekt nowelizacji ustawy jest jedną z 21 propozycji legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki w ramach Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Źródło: PAP, tvn24.pl