Poczta będzie mogła zbankrutować

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Poczta będzie podlegać prawu upadłościowemu

Sejmie zajął się sprawami gospodarczymi. Posłowie w piątek decydowali m.in. o poszerzeniu zakresu zadań dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, nowelizacji ustawy o prawie atomowym i o dopuszczeniu możliwości upadłości Poczty Polskiej. Podwyższyli też wysokość zwrotu VAT dla rolników z 5 na 6 proc.

Sejm znowelizował ustawę o Poczcie Polskiej. Zmiana dopuszcza możliwość upadłości tego przedsiębiorstwa. Obecnie Poczta jest wyłączona spod prawa upadłościowego. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do wymogów Komisji Europejskiej.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy zgłosili posłowie PiS. Obawiają się oni, że nowe przepisy postawią Pocztę w złej sytuacji. Jednak Sejm odrzucił ten wniosek.

Nowelizacja zakłada, że Poczta Polska będzie musiała sama pokrywać ewentualne straty. Pomoc państwa będzie udzielana jedynie w przypadku strat, które powstaną przy realizacji nałożonego na przedsiębiorstwo obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych. Ustawa trafi teraz do Senatu. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.

Zakaz przewozu odpadów promieniotwórczych

Posłowie opowiedzieli się także za zakazem przywozu do Polski odpadów promieniotwórczych, nowelizując ustawę o prawie atomowym. Nowelizacja, która dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, precyzuje zasady przemieszczania, wwozu i wywozu odpadów promieniotwórczych i zużytego paliwa jądrowego.

Chodzi o system nadzoru i kontroli nad przemieszczeniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego w obrębie Unii Europejskiej, a także pomiędzy państwami nie będącymi członkami UE.

Państwa Unii muszą przyjąć takie regulacje do 25 grudnia 2008 roku.

Nowe stawki VAT

Do końca 2010 roku w Polsce nadal obowiązywać będzie natomiast 3-procentowa stawka VAT na nieprzetworzone artykuły rolne, jak np. zboża, ziemniaki, warzywa, mięso i mleko. W grudniu 2007 roku zgodzili się na to ministrowie finansów krajów UE. Nie udało się natomiast uzyskać zgody na dalsze stosowanie niższej stawki na środki produkcji. sejm

Polska traci wówczas prawo do stosowania obniżonej, 3-procentowej stawki podatku VAT na środki produkcji rolnej. Od tego dnia stawka VAT na nawozy i środki ochrony roślin wzrośnie do 7 proc., co wymaga zmiany ustawowej.

Rolnikowi ryczałtowemu, który sprzedaje produkty rolne dla podatnika VAT (np. dla zakładu przetwórczego), przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa. Kwotę zryczałtowanego zwrotu wypłaca rolnikowi nabywca produktów rolnych.

Więcej uprawnień dla PARP

Posłowie znowelizowali też ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nowelizacja ma ułatwić PARP wdrażanie programów unijnych przewidzianych na lata 2007-2013. Zadania Agencji rozszerzono głównie o sprawy dotyczące działalności innowacyjnej, wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli firm mikro, małych i średnich oraz analizy barier ich rozwoju.

Nowe przepisy przewidują, że Agencja będzie udzielała wparcia finansowego m.in. przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego, partnerom społecznym i gospodarczym, organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym oraz jednostkom naukowym.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24