Po drugie: euro, po pierwsze: bezpieczeństwo

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN CNBC Biznes/sxc.huEuro to wciąż wielka niewiadoma

Premier Donald Tusk powiedział, że Polska wejdzie do korytarza ERM2, poprzedzającego przyjęcie euro, w momencie optymalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów publicznych. - Nie musi do tego dojść w pierwszym półroczu 2009 roku - dodał.

- To może być pierwsze półrocze, ale nie musi - powiedział Tusk na konferencji prasowej. Według wcześniejszych planów rządu, Polska miała wejść do dwuletniego korytarza walutowego do 30 czerwca 2009 roku, tak aby euro przyjąć 1 stycznia 2012 roku. Sytuację komplikuje jednak sytuacja na rynku walutowym, gdzie kurs złotego bardzo mocno się waha próbując odrobić duże starty z ostatnich miesięcy.

Kwiecień prac nad euro

Premier poinformował też, że zlecił ministrowi finansów Jackowi Rostowskiemu oraz pełnomocnikowi ds. euro - wiceministrowi Ludwikowi Koteckiemu określenie warunków wejścia do ERM2 "nie ze względu na datę, ale ze względu na bezpieczeństwo finansowe Polski".

Ludwik Kotecki powiedział, że ministerstwo określi je do końca kwietnia. Resort już pracuje nad dokumentem nazywanym "Uwarunkowania realizacji kolejnego etapu mapy drogowej przyjęcia euro przez Polskę".

Kotecki wyjaśnił, że dokument wskazuje na 2 rodzaje warunków. Pierwszy to kryterium wahań kursowych, które od kilku miesięcy monitoruje resort. - Wnioski z tej analizy będą określać warunki wejścia do ERM2. Postaramy się bardzo dokładnie określić, w jakich warunkach, przy jakiej zmienności to wejście mogłoby nastąpić - powiedział. Drugie to uwarunkowania polityczne, takie jak np. potrzeba zmiany konstytucji przed przyjęciem euro.

Białe plamy na mapie drogowej

Wiceminister poinformował, że pozostałe działania związane z realizacją mapy drogowej, które nie zależą od spełniania warunku kursowego i politycznego, będą realizowane zgodnie z harmonogramem.

Opublikowana jesienią przez MF mapa drogowa przyjęcia euro przewiduje podział przygotowań do wprowadzenia wspólnej waluty na cztery etapy. Pierwszy etap miałby się zakończyć w pierwszej połowie tego roku rozmowami Polski z instytucjami UE na temat naszego przystąpienia do ERM2. Drugi etap rozpoczęłoby przystąpienie do mechanizmu kursowego, a zakończyła w połowie 2011 roku decyzja Ecofin o ustaleniu kursu wymiany euro i złotego. Trzeci trwałyby do końca 2011 r. i związany byłby m.in. z technicznymi przygotowaniami do wprowadzenia euro. Czwarty etap rozpocząłby się 1 stycznia 2012 r. przystąpieniem do strefy euro i wprowadzeniem tej waluty.

Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do euro tylko o plus/minus 15 proc.

Źródło: ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC Biznes/sxc.hu