Po 15 latach powstanie ważna linia energetyczna. Inwestycję wartą 14 mln zł blokował właściciel gruntu

Najnowsze

www.liniaelkgranica.plakończenie prac budowlanych i uruchomienie 17-kilometrowej linii planowane jest na czerwiec 2015 r.

Ruszyła warta ok. 14 mln zł budowa linii energetycznej, która ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji szczecińskiej. Ta linia wysokiego napięcia została zaplanowana i zaprojektowana już w 2000 r., ale jej budowa była utrudniona przez brak tzw. ustawy o korytarzach przesyłowych.

Jak poinformowała Sylwia Rycak, rzeczniczka szczecińskiego oddziału Enea Operator - inwestora budowy, to kolejna linia wysokiego napięcia w regionie, która w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo energetyczne kilkuset tysięcznej aglomeracji szczecińskiej.

- Dzięki inwestycji możliwa będzie nowa konfiguracja pracy sieci energetycznej, która w przypadku ewentualnej awarii pozwoli na znaczne ograniczenie liczby mieszkańców pozbawionych dostaw prądu - wyjaśniła.

Długi proces

Linia wysokiego napięcia relacji Chlebowo-Dolna Odra została zaplanowana i zaprojektowana już w 2000 r. Dopiero teraz udało się uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę linii. - Trudności wynikały z braku zgody właściciela gruntu, który pomimo faktu, że nasza linia ujęta była w planie zagospodarowania przestrzennego, blokował jej budowę - dodała rzeczniczka. Rycak przypomniała, że branże energetyczna, gazowa czy drogowa zwracały uwagę na konieczność ustawowego uregulowania kwestii budowy i rozbudowy infrastruktury poprzez tzw. ustawę o korytarzach przesyłowych. - Dzięki takim regulacjom, które precyzyjnie regulowałyby kwestie przebiegu m.in. linii energetycznych przez grunty należące do innych podmiotów, znacząco skróciłby się czas załatwiania formalności - zaznaczyła. Z podobnych powodów 5-kilometrowy odcinek linii wysokiego napięcia ze Środy Wielkopolskiej do stacji transformatorowej w Kromolicach był realizowany przez 12 lat. Sama budowa linii trwała osiem miesięcy.

Wielka awaria

Przebudowa linii Chlebowo-Dolna Odra została wskazana w raporcie powołanego przez wojewodę zachodniopomorskiego zespołu ds. zbadania przyczyn i skutków awarii energetycznej z 8 kwietnia 2008 r. Wówczas obfite opady śniegu z deszczem spowodowały w Szczecinie dużą awarię w dostawach prądu; wyłączyły się cztery linie najwyższych i wysokich napięć zasilające lewobrzeżną część miasta. Przez wiele godzin prawie cały Szczecin i jego okolice pozbawione były prądu.

Duża inwestycja

Zakończenie prac budowlanych i uruchomienie 17-kilometrowej linii planowane jest na czerwiec 2015 r. W latach 2008-14 spółka Enea Operator zainwestowała w poprawę bezpieczeństwa energetycznego na Pomorzu Zachodnim ponad 900 mln zł. W kolejnych latach, do 2019 r. firma planuje wydać na inwestycje w swoją sieć w Zachodniopomorskiem 1,2 mld zł.

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: www.liniaelkgranica.pl