Play i Plus grały nie fair z konkurencją

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huUOKiK kwestionuje umowę operatorów

- Umowa zawarta pomiędzy operatorami komórkowymi P4 i Polkomtelem, dotycząca roamingu krajowego, ograniczała konkurencję - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na spółki nie nałożył kar finansowych, bo zobowiązały się one do zmiany warunków porozumienia.

Według UOKiK operatorzy sieci Play (firma P4 - red.) i Plus (Polkomtel - red.) zawarły nielegalne porozumienia o warunkach świadczenia roamingu krajowego.

Roaming krajowy umożliwia korzystanie z obcych sieci, w przypadku gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora, z którym podpisał umowę o usługi telefonii mobilnej.

Wyłącz(e)nie Plus(a)

P4 pojawił się na rynku dopiero w w 2007 roku jako czwarty gracz na rynku telefonii komórkowej. Nie miał jednak infrastruktury takiej jaką przez lata zbudowała konkurencja. Żeby świadczyć usługi telefonii komórkowej na terenie całej Polski, spółka musiała uzyskać dostęp do sieci innego operatora telekomunikacyjnego. Dlatego zawarła umowę o roamingu krajowym z Polkomtelem.

Postępowanie UOKiK wykazało jednak, że porozumienie jest niezgodne z prawem antymonopolowym. Chodzi w szczególności o zobowiązanie P4 do zakupu dostępu do sieci wyłącznie od Polkomtela. Umowa zagwarantowała też operatorowi sieci Plus prawo pierwszeństwa świadczenia tej usługi przed innymi operatorami.

Urząd uznał, że takie warunki porozumienia między spółkami mogły przyczynić się do ograniczenia konkurencji.

Spółki zobowiązały się do wykreślenia kwestionowanych klauzul antykonkurencyjnych i dlatego Urząd nie nałożył na nie kary finansowej (które mogłyby sięgnąć maksymalnie 10 proc. przychodu). Firmy zobowiązane zostały również do składania sprawozdania o zrealizowaniu zobowiązania przez trzy kolejne lata trwania współpracy miedzy nimi.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu