PKO da dywidendę, jak nie przejmie konkurenta

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESPrezes PKO BP Zbigniew Jagiełło: Przejmiemy tylko duży bank

PKO BP przeznaczy większość ubiegłorocznego zysku na przejęcie banku w Polsce - donosi ze Zgromadzenia Akcjonariuszy reporterka TVN CNBC Biznes. Jeśli to się nie uda, wtedy PKO BP wypłaci dywidendę w 1,90 zna akcję. Prezes banku stwierdza, że przygląda się kilku bankom jako kandydatom do przejęcia.

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwały zaproponowane przez Skarb Państwa, dotyczące podziału zysku za ubiegły rok. Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło powiedział, że zarząd banku jednogłośnie popiera taka propozycje uchwały.

Dywidenda, na którą może być przeznaczone 2,375 miliardów złotych, zostałaby wypłacona 20 grudnia tego roku. Aby to nastąpiło musiałby zostać spełniony warunek, że do 10 grudnia PKO BP nie przejmie kontroli nad innym bankiem lub nie nabędzie takiego prawa. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 23 października.

W uchwale nie jest zapisane o jaki konkurencyjny bank chodzi, ale rynek wskazuje tu jednoznacznie BZ WBK. Tymczasem prezes banku Zbigniew Jagiełło wskazuje, że PKO BP przygląda się kilku polskim bankom, które mógłby ewentualnie przejąć. Jak dodał, PKO BP jest zainteresowany przejęciem takiej instytucji, której aktywa będą na poziomie co najmniej kilkunastu miliardów złotych. - Potencjalnie może być kilka banków, które mogą być przedmiotem konsolidacji w Polsce. My mamy sumę bilansową w wysokości prawie 160 miliardów złotych, wobec tego przejmowanie banku o małych rozmiarach, o kilku miliardach aktywów nie ma sensu z punktu widzenia techniki prowadzenia fuzji i przejęć - stwierdził prezes Jagiełło.

Wiceminister skarbu Joanna Schmid oceniła, że ewentualna wypłata dywidendy na poziomie 2,375 mld zł "nie wpłynie negatywnie na zdolności banku do realizacji tej strategii, w tym w szczególności do dalszego wzrostu portfela kredytowego". - Resort skarbu przygotował projekt uchwały na piątkowe Walne Zgromadzenie, umożliwiający spółce realizację strategii w obszarze przejęć i akwizycji. Jeżeli ta strategia nie zostanie zrealizowana do 10 grudnia, to akcjonariuszom zostanie wypłacona dywidenda - podkreśliła w rozmowie z PAP wiceminister skarbu Joanna Schmid.

W ubiegłym roku grupa PKO BP zanotowała zysk netto na poziomie 2 mld 432 mln zł. Wynik był niższy o 26 procent w porównaniu do roku 2008.

Zarząd PKO BP wcześniej proponował, by na dywidendę trafiło tylko 1 mld zł, co oznaczało 80 groszy na akcję. Prezes Zbigniew Jagiełło uważa, że jeśli doszłoby do wypłaty wyższej niż proponował pierwotnie zarząd dywidendy, to nie będzie to miało wpływu na wskaźniki banku. - Zaproponowana przez MSP wyższa dywidenda pozostawia wskaźniki banku na odpowiednim poziomie, nie wpłynie negatywnie na wskaźniki i na realizację strategii - powiedział Jagiełło podczas WZA.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES