PKO BP pokieruje finansowaniem gazoportu

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Kto nam zbuduje gazoport?

PKO BP zajmie się koordynacją finansowania przez banki komercyjne budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Porozumienie w tej sprawie przedstawiciele banku podpisali dziś z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

Jak powiedziała rzeczniczka Gaz-System Małgorzata Polkowska, Gaz-System jako sponsor projektu, przeprowadził rozmowy z dziewięcioma dużymi bankami komercyjnymi, które wyraziły zainteresowanie udziałem w finansowaniu inwestycji. - Trwają również prace dotyczące udziału w finansowaniu inwestycji międzynarodowych instytucji finansowy, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - dodała.

Zadanie PKO BP S.A. w pierwszym etapie będzie polegało głównie na stworzeniu konsorcjum oraz uzgodnieniu z jego uczestnikami warunków finansowania i wysokości ich zaangażowania w projekt.

Dokument, określający rolę poszczególnych członków konsorcjum, ma być podpisany do końca 2009 r. Rzeczniczka dodała, że Gaz-System nie wyklucza również finansowania budowy terminalu LNG z udziałem Agencji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Generalnego Realizatora Inwestycji.

Ważny krok

Obecnie trwa procedura wyboru generalnego wykonawcy inwestycji i wykonawcy usług nadzoru dla terminalu LNG. - Podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP jest kolejnym istotnym etapem w realizacji projektu, ponieważ rozpoczyna zasadniczą fazę organizacji finansowania tej inwestycji - wyjaśniła Polkowska.

Powstanie terminalu LNG pozwoli na odbieranie skroplonego gazu ziemnego z nowego i niezależnego od obecnie istniejących kierunku dostaw oraz przyczyni się do zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa kraju. Terminal LNG powstanie na 40 ha terenu na prawym brzegu Świny w Świnoujściu. Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe po wyborze Generalnego Realizatora Inwestycji, co ma się stać w połowie 2010 roku. Terminal pozwoli na odbiór do 5 mld m sześciennych gazu ziemnego rocznie. W zależności od wzrostu zapotrzebowania na gaz możliwa będzie rozbudowa terminalu nawet do 7,5 mld m sześciennych, bez konieczności powiększania terenu, na którym powstanie.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24