PKN Orlen zoptymalizuje zatrudnienie. 600 osób na bruk?

Najnowsze

PAPZwiązkowcy PKN Orlen obawiają się, że wprowadzone zmiany wstrzymają przyjecia nowych pracowników

Zarząd PKN Orlen poinformował w środę działające tam związki zawodowe o rozpoczęciu przygotowań do wdrożenia czterobrygadowego systemu czasu pracy - podał płocki koncern. Nowy system ma umożliwić m.in. optymalizację zatrudnienia w spółce.

Przeciwko wprowadzeniu systemu czterobrygadowego zamiast obowiązującego obecnie pięciobrygadowego 5 listopada przed kancelarią premier Ewy Kopacz pikietowało kilkuset związkowców z grupy kapitałowej PKN Orlen, w tym płockiego koncernu oraz włocławskiego Anwilu.

Niedługo rozmowy

- Zarząd PKN Orlen przedstawił dziś reprezentantom organizacji związkowych wyniki analiz ekonomicznych, dotyczących organizacji pracy zakładu produkcyjnego w Płocku i spółek grupy Orlen oraz poinformował o rozpoczęciu przygotowań do wdrożenia czterobrygadowego systemu pracy – poinformowało w środę PAP biuro prasowe płockiego koncernu.

W ocenie PKN Orlen, nowy system, dzięki likwidacji luk wynikających z nakładania się pracy dwóch zmian, ma przyczynić się m.in. do optymalizacji zatrudnienia. Według spółki, w samym zakładzie produkcyjnym w Płocku zidentyfikowano 184 nadprogramowe stanowiska w układzie czterobrygadowym.

Według biura prasowego płockiego koncernu, od poniedziałku rozpoczną się rozmowy ze związkami „o porozumieniu restrukturyzacyjnym, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi”, a „kolejne spotkania i ustalenia toczyć się będą w ramach tego procesu”.

Zmniejszenie liczby zatrudnionych

Jak poinformował PAP Bogusław Pietrzak, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen, największego działającego w tej spółce, wprowadzenie czterobrygadowego czasu pracy miałoby nastąpić od 1 stycznia 2015 r. - Taka informacja padła już oficjalnie podczas środowego spotkania - wyjaśnił.

Pietrzak zaznaczył, że o przystąpieniu do dalszych rozmów w sprawie zmiany systemu brygadowego zarząd jego związku zdecyduje na początku przyszłego tygodnia. - Wtedy określimy się, czy siadamy do rozmów, czy nie siadamy i bronimy systemu pięciobrygadowego - dodał.

Związkowcy PKN Orlen obawiają się, że zmiana sytemu zmianowego polegać będzie na wstrzymaniu od 2015 r. przyjęć nowych pracowników w miejsce odchodzących na emeryturę, co oznacza zmniejszenie zatrudnienia o 20 proc. W obecnym pięciobrygadowym systemie pracy płockiego koncernu i spółek grupy kapitałowej, pracuje w sumie 3 tys. 120 osób.

W ocenie związków zmiana doprowadziłaby do zmniejszenia liczby zatrudnionych o ok. 600 osób i przejście z obecnego systemu pięciobrygadowego na czterobrygadowy. To z kolei - twierdzą związki - stanowiłoby zagrożenie dla pracy instalacji poszczególnych spółek.

Orlen porozmawia ze związkowcami

Jak zaznaczył PKN Orlen, rozpoczęte w środę rozmowy ze związkami zawodowymi „mają na celu ustalenie limitu redukcji oraz zainicjowanie ustaleń, co do programu zachęt do dobrowolnych odejść (z pracy – PAP), przy czym każda ze spółek grupy objętych restrukturyzacją będzie kształtowała finalną formułę rozwiązania umów adekwatnie do swoich możliwości formalnych i finansowych”.

PKN Orlen, odpowiadając na pytania PAP, dotyczące systemu brygadowego, podkreślił, że w grupie kapitałowej tej spółki istnieje obecnie niejednolity sposób organizacji pracy, w tym w trzech rafineriach zagranicznych płockiego koncernu: Orlen Lietuva (Litwa), Litvinow i Kralupy (Czechy) oraz w dwóch w kraju – Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze, obowiązuje system czterobrygadowy.

- Tylko zakład produkcyjny w Płocku i zakład Anwil we Włocławku pracują nadal w systemie pięciu brygad. To rozwiązanie prowadzi do nakładania się co najmniej 6-7 razy w miesiącu pracy dwóch brygad na jednej zmianie – wyjaśnił PKN Orlen.

37,3 godzin tygodniowo w pracy

Według spółki, średniotygodniowy czas pracy „na produkcji” wynosi obecnie ok. 37,3 godzin, co oznacza, że pracownicy mają rocznie dodatkowe 7 dni wolnych od pracy w stosunku do pozostałych zatrudnionych. - Niezależnie od tego otrzymują dodatki z tytułu pracy zmianowej w wysokości ok. 700 zł– zaznaczył płocki koncern.

PKN Orlen poinformował, że rekomendowany do wdrożenia nowy harmonogram to zmiany 8-godzinne, przy czym „pojawiają się też sygnały bezpośrednio od pracowników niektórych instalacji”, jak np. PTA - kwasu tereftalowego we Włocławku, „wskazujące, że zdecydowana większość obsady jest zainteresowana również systemem kanadyjskim, polegającym na zmianach 12-godzinnych przez 4 dni, a następnie 4 dniach odpoczynku”.

Według Międzyzakładowego Związku Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen, system pięciobrygadowy obowiązuje obecnie, oprócz płockiego koncernu i włocławskiego Anwilu, także w czterech innych spółkach zależnych: Basell Orlen Polyolefins, Orlen Asfalt, Orlen Oil i Orlen Laboratorium.

Autor: pp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP