PKN Orlen wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro

Najnowsze


PKN Orlen wyemitował 7-letnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro, czyli ponad 2 mld zł. Oprocentowanie tych papierów dłużnych wyniesie 2,5 proc. w skali roku. Termin wykupu euroobligacji płockiego koncernu to 30 czerwca 2021 r.

Jak poinformował w poniedziałek PKN Orlen, środki pozyskane z emisji euroobligacji „posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych”.

Po analizie

Według płockiego koncernu, emisji euroobligacji dokonano "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów". - Korzystając z dobrej sytuacji na rynkach finansowych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dywersyfikujemy źródła finansowania tym razem poprzez euroobligacje - powiedział cytowany w komunikacie płockiego koncernu wiceprezes spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. PKN Orlen podał, że emisja papierów dłużnych z 7-letnim okresem wykupu została zrealizowana przez szwedzką spółkę celową Orlen Capital AB, której jedynym właścicielem jest płocki koncern, pełniący także rolę gwaranta emisji. Papiery te uzyskały od Agencji Fitch Ratings i Moody’s Investors rating na poziomie odpowiednio: BBB- i Baa3. Jak przyznał PKN Orlen, emisję euroobligacji poprzedziły spotkania przedstawicieli spółki z inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Szwajcarii, a także w krajach Beneluksu. Globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC. Za sukces emisji odpowiedzialna jest wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFJ Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.

Zabezpieczenie zobowiązań

PKN Orlen podpisał umowę na udzielenie gwarancji jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań Orlen Capital AB wynikających z emisji euroobligacji. Warunki finansowe gwarancji mówią, że pokryje ona w całości wartość emisji, jednak nie więcej niż do kwoty 1 mld euro, czyli ok. 4,16 mln zł. Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu euroobligacji. Pod koniec kwietnia PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern w ramach różnicowania źródeł finansowania wyemitował obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. PKN Orlen podkreślał wcześniej, że pozyskując poprzez obligacje finansowanie poza sektorem bankowym, spółka ta „wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju". Wyemitowane przez PKN Orlen w lutym 2012 r. siedmioletnie obligacje korporacyjne, podobnie jak emitowane w sześciu transzach od maja 2013 r. do kwietnia tego roku obligacje detaliczne - czteroletnie i sześcioletnie, cieszyły się dużym zainteresowaniem - popyt znacznie przekraczał wartość oferty i w kolejnych seriach konieczna była redukcja złożonych zapisów. PKN Orlen informował wcześniej, że maksymalna wartość, jaką mogłaby osiągnąć emisja euroobligacji, to 1 mld euro z okresem ich wykupu nawet do 10 lat. Ze względu na charakter rynku euroobligacji minimalna kwota emisji to 500 mln euro. Na uruchomienie emisji euroobligacji w maju zgodziła się rada nadzorcza płockiego koncernu.

Autor: mn / Źródło: PAP