Piwo na ekranie znowu tylko w nocy?

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPiwo znów na cenzurowanym

Rząd zajął się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakład on m.in., że reklamy piwa będą mogły być emitowane w mediach jedynie między godz. 23 a 6 rano. Teraz nadawane są już od godz. 20.

Proponowane w projekcie ograniczenie czasu, w którym dozwolona jest reklama piwa, to powrót do przepisów sprzed 6 lat. Wtedy również złoty trunek można było zachwalać na ekranach tylko po 23.

Projekt ustawy wprowadza też zakaz sprzedaży alkoholu do 18 proc. podczas imprez masowych, w tym sportowych, bez specjalnego zezwolenia. Miałoby ono kosztować od 550 do 2.100 złotych. Teraz napoje zawierające do 4,5 proc. alkoholu, można sprzedawać bez specjalnej zgody. Projekt utrzymuje bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu na stadionach i rozszerza go na teren kąpielisk i pływalni.

Według projektu, w sklepach ma się także pojawić więcej informacji o szkodliwości alkoholu i zakazie jego sprzedaży osobom do 18. roku życia. Projekt wprowadza także obowiązek poddania osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień badaniom lekarskim oraz obowiązek natychmiastowego wezwania pogotowia w przypadku złego stanu zdrowia nietrzeźwego.

Rozbudowano też przepisy dotyczące stosowania przymusu bezpośredniego wobec nietrzeźwych, którzy swoim zachowaniem budzą zgorszenie w miejscu publicznym lub w pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają innym.

Ograniczenie przymusowego leczenia

Ma zostać też wprowadzone ograniczenie orzekanego przez sąd przymusowego leczenia alkoholików. Ma ono obejmować tylko tych, którzy popełnili przestępstwo. Obecnie osoby uzależnione od alkoholu sąd rejonowy może zobowiązać do poddania się leczeniu, na przykład gdy w tej sprawie - na wniosek rodziny uzależnionego - wystąpi prokurator. Sąd może zobowiązać do leczenia osoby, które z powodu alkoholu "powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny".

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu