Pierwsze absurdy do kosza

Najnowsze

Aktualizacja:

Miejskie grunty niskiej klasy mają być automatycznie odrolniane, a czerniejących ze starości paragonów fiskalnych nie trzeba byłoby przechowywać przez 5 lat - to jedne z pierwszych zmian złego prawa, proponowanych przez sejmową komisję Przyjazne Państwo po 100 posiedzeniach.

Komisja skierowała już do laski marszałkowskiej pięć projektów nowelizacji ustaw: o odpadach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o podatku VAT oraz o podatku od spadków i darowizn, a także zmianę ordynacji podatkowej.

O podatkach... Wśród najważniejszych zmian jest projekt zakładający całkowite odrolnienie gruntów niskiej klasy (IV-VI) na obszarze miast najpóźniej do 2010 roku. W Warszawie jest 52 proc. gruntów rolnych, z czego 80 proc. ma niską klasę. - Wprowadzenie tych zmian uwolni tereny pod inwestycje i zdynamizuje rozwój budownictwa mieszkaniowego - podkreślił przewodniczący komisji Janusz Palikot.

Do końca kwietnia ma też wejść w życie wypracowane w komisji rozporządzenie, które znosi obowiązek przechowywania paragonów fiskalnych przez 5 lat. Również w tym czasie ma zacząć obowiązywać rozporządzenie skracające okres oczekiwania na zwrot podatku VAT ze 180 do 60 dni.

...spadkach i odpadkach Z kolei w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach, komisja zaproponowała unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych tylko w spalarniach. Dodatkowo ma to być przeprowadzane na terenie województwa, w którym odpady zostały wytworzone.

Komisja Przyjazne Państwo chce również uproszczenia przepisów dotyczących zwolnień od podatku od spadków i darowizn. Chodzi o majątki przejmowane od najbliższej rodziny. Obecnie w ciągu 30 dni trzeba złożyć w urzędzie skarbowym stosowne zgłoszenie, by skorzystać z tego przywileju. Projekt znosi ten obowiązek.

Na środowej konferencji prasowej z okazji setnego posiedzenia komisji Przyjazne Państwo jej szef Janusz Palikot poinformował, że 100 wypracowanych projektów jest już "w bardzo zaawansowanej formie legislacyjnej", a 40 z nich spełnia wymogi budżetowe, unijne i legislacyjne.

Źródło: PAP, tvn24.pl