Pieniądze płyną wciąż do tych samych

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Śląsk od lat cieszy się największą popularnością wśród inwestorów

Śląskie, dolnośląskie i mazowieckie - to najbardziej atrakcyjne regiony dla inwestorów - wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Dane, podobnie jak w ubiegłych latach, nie zaskakują, ale eksperci podkreślają coraz większe rozwarstwienie w rozwoju regionów.

Autorzy trzeciej edycji raportu "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów" oceniali takie czynniki, jak: infrastruktura drogowa, rozwój gospodarczy, rynek zbytu, zasoby i koszty pracy, poziom ogólnego bezpieczeństwa oraz aktywność w przyciąganiu inwestorów.

Liderzy na Zachód o Wisły

Na pierwszym miejscu, podobnie jak w poprzednich latach, znalazło się województwo śląskie. Zdecydowała o tym dostępność wykwalifikowanych pracowników, dobrze rozwinięta gospodarka i rynek zbytu oraz w miarę dobre połączenia drogowe. Minusem był natomiast niski poziom ogólnego bezpieczeństwa, co oznacza wysoką przestępczość przy niskiej wykrywalności.

Drugie miejsce zajmuje region dolnośląski, który jest jednocześnie najbardziej aktywny w przyciąganiu inwestorów. Ma wysoko rozwiniętą gospodarkę, przeciętną dostępność transportową oraz przeciętne zasoby i koszty pracy. Jednocześnie autorzy raportu zaznaczyli, że region dolnośląski szybko dogania śląski.

Warszawa rządzi średniakami

Na trzecim miejscu uplasowało się województwo mazowieckie, czyli region o największej chłonności rynku zbytu, dobrze rozwiniętej gospodarce i wysokiej aktywności wobec inwestorów oraz przeciętnej dostępności komunikacyjnej.

W kategorii podregionów w rankingu zwyciężył podregion warszawski, ze względu na m.in. dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników, najbardziej chłonny w Polsce rynek zbytu oraz dobrą dostępność transportową. Jednak mimo to pozycja całego województwa mazowieckiego obniża się w rankingu, ponieważ jest to zróżnicowany region.

W kolejnej grupie regionów znalazły się województwa małopolskie i wielkopolskie, które także zostały dobrze ocenione, ale na dalszej pozycji niż pierwsza trójka.

Jako przeciętne oceniono województwa łódzkie, pomorskie, zachodniopomorskie, opolskie i lubuskie. Jednocześnie region łódzki stale podnosi swoją atrakcyjność, a ze względu na dobrą dostępność transportową specjalizuje się w logistyce.

Coraz większa przepaść

W przedostatniej grupie uplasowały się regiony kujawsko-pomorski, podkarpacki i warmińsko-mazurski. Podkarpacki polepszył swoją pozycję w rankingu w stosunku pod poprzedniego roku, m.in. dzięki obecności linii lotniczej.

Na ostatnich miejscach znalazły się województwa: świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie, oceniane jako najmniej rozwinięte gospodarczo i najmniej aktywne w przyciąganiu inwestorów. Tomasz Kalinowski z IBnGR zwrócił uwagę, że pogłębia się przepaść między województwami z tej grupy oraz regionami ocenianymi jako najlepsze.

Zdaniem prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Pawła Wojciechowskiego, województwa, które chcą być atrakcyjne dla inwestorów, muszą wyspecjalizować się w konkretnych branżach lub rodzajach działalności.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24