Najnowsze

W przyszłym roku podwyżki dla kilku milionów Polaków. Zobacz, kto je dostanie

Najnowsze

Ile zarabiają policjanci w Polsce?
Ile zarabiają policjanci w Polsce?TVN24 BiS
wideo 2/3

W 2019 roku wielu pracowników budżetówki dostanie podwyżki. Wiele z nich wywalczono poprzez protesty. Wzrośnie także płaca minimalna i emerytury. Kto może liczyć na wzrost dochodów? Ile wyniosą podwyżki?

Emeryci

Od 1 marca 2019 roku emerytury i renty. Najniższe będą wynosiły 1100 złotych. Obecnie jest to 1029,80 zł. Rząd zaproponował, żeby świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc. - dwa razy więcej, niż gdyby zastosować ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. Według rządowych szacunków podwyżką zostanie objętych około 6,2 mln emerytów. Na nowych zasadach – jak zaznaczają autorzy projektu – zyskają przede wszystkim osoby, których świadczenie nie przekracza 2147,30 zł brutto.

Najmniej zarabiający

We wrześniu rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku. Będzie ono wynosić 2250 złotych (ok. 1633 netto), obecnie to 2100 zł (1530 zł netto). Minimalna stawka godzinowa została ustalona na poziomie 14,70 złotych (w 2018 r. to 13,70 zł).

Ratownicy medyczni

Ratownicy o podwyżki walczyli od lat. W pierwszych tygodniach września zapowiedzieli na październik "dni bez ratowników", których efektem miały być braki w obsadach m.in. zespołów ratownictwa, oddziałów i karetek transportowych. Ostrzeżenie poskutkowało.

Na mocy porozumienia z resortem zdrowia ustalono m.in., że średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia ratowników, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wyniesie 1,2 tys. zł od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Na tę kwotę złożą się wyrównania za lata poprzednie.

Urzędnicy skarbówki

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś podpisał porozumienie ze stroną społeczną, które zakłada m.in. podwyżki wynagrodzeń i uposażeń od 1 stycznia przyszłego roku w wysokości 655 zł brutto – poinformowano w listopadzie na Twitterze Krajowej Administracji Skarbowej.

Krajowa Administracja Skarbowa powstała w wyniku konsolidacji Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Jest wyspecjalizowaną administracją rządową, wykonującą zadania m.in. z zakresu realizacji dochodów podatkowych, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Pracownicy uczelni

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki), która weszła w życie 1 października br., przewiduje, że od stycznia 2019 r. na uczelniach podwyższone zostają minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli akademickich. Profesor będzie musiał tam zarabiać co najmniej 6410 zł (kwoty brutto), profesor uczelniany 5320 zł, adiunkt 4680 zł, a pozostali nauczyciele akademiccy (asystenci, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy) 3205 zł.

Z danych resortu nauki wynika, że podwyżki minimalnego wynagrodzenia obejmą 40,7 tys. nauczycieli akademickich (62,3 proc.). Najliczniejszą grupę stanowią osoby zatrudnione na stanowisku adiunkta (blisko 27 tys. etatów).

Pracownicy sądów i sędziowie

W połowie grudnia Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników sądów. Jednym z punktów porozumienia było zagwarantowanie od 1 stycznia 2019 r. każdemu pracownikowi sądów podwyżki wynagrodzenia w wysokości 200 zł brutto.

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy pracownicy sądów otrzymali 1000 zł brutto gwarantowanej nagrody, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji. Przypomnijmy, że w grudniu odbywał się protest pracowników sądów polegający m.in. na korzystaniu przez nich ze zwolnień lekarskich. Domagali się podwyżki wynagrodzeń.

W przyszłym roku wzrośnie też wynagrodzenie sędziów - o 615 złotych miesięcznie.

Mundurowi

Według porozumienia zawartego między związkami zawodowymi policjantów a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji policjanci dostaną podwyżkę o 655 złotych brutto od stycznia 2019 roku. W listopadzie w ramach akcji protestacyjnej ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy przeszło na zwolnienia lekarskie.

W ostatnich dniach ponad 30 tysięcy policjantów przeszło na zwolnienia lekarskie w nieformalnej, niekoordynowanej ze związkami akcji protestacyjnej. (http://www.tvn24.pl)

W ostatnich dniach ponad 30 tysięcy policjantów przeszło na zwolnienia lekarskie w nieformalnej, niekoordynowanej ze związkami akcji protestacyjnej. (http://www.tvn24.pl)

- W przyszłym roku pracownicy cywilni wojska otrzymają podwyżki wynagrodzeń o ponad 300 złotych. Wzrośnie także średnie uposażenie żołnierzy zarodowych o ponad 500 złotych – poinformował na początku grudnia minister obrony Mariusz Błaszczak.

Nauczyciele

Od 1 stycznia 2019 roku pensje nauczycieli wzrosną o 5 proc. – informowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli) oraz dodatki określone w ustawie Karta nauczyciela.

Nauczyciele żądają jednak wyższych podwyżek - Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się m.in. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 1000 zł netto do płacy zasadniczej. Podwyżek takiej wysokości oczekuje też Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Autor: mp//bgr / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości