Pekao bezprawnie pobierał opłaty

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Pekao bezprawnie pobierał od konsumentów opłaty

Bank PEKAO SA bezprawnie pobierał od konsumentów opłaty za wpłaty gotówki w bilonie na rachunki bankowe – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zapewnił, że kwestionowane praktyki są już zmieniane.

Postępowanie w tej sprawie wszczęto we wrześniu 2006 roku, po informacji otrzymanej od konsumenta. Urząd ustalił, że bank PEKAO SA różnicował opłaty za bezpośrednie wpłaty gotówki dokonywane przez klientów na rachunki w oddziałach - w Lublinie, Krakowie, Jeleniej Górze, Warszawie, Ełku oraz Gdańsku - podał w komunikacie UOKiK. Konsument, który chciał wpłacić w kasie banku pieniądze bilonem na swoje konto, musiał, w zależności od oddziału w którym miał rachunek, uiścić dodatkową opłatę. Jej wysokość była zróżnicowana – np. w Warszawie pobierano ją od wpłaty powyżej 100 sztuk bilonu, w wysokości 0,5 proc. wpłaconej kwoty.

Zdaniem UOKiK, pieniądz w postaci monety jest takim samym środkiem płatniczym jak banknot. Wprowadzanie opłat za jego użycie przy dokonywaniu transakcji płatniczych nie ma żadnego uzasadnienia. Przeliczenie i sortowanie bilonu może być czasochłonne, jednak w opinii Urzędu, nie należy traktować tych czynności jako usług dodatkowych, za które należy się przedsiębiorcy wynagrodzenie. Wpłaty gotówki mieszczą się bowiem w ramach świadczonych usług prowadzenia rachunków oszczędnościowych, za co konsument uiszcza cyklicznie należności.

Jedni pobierali opłaty, inni nie

Urzędu uznał, że wprowadzenie przez bank opłat uzależnionych jedynie od rodzaju gotówki, narusza prawo, różnicując klientów tego samego przedsiębiorcy – w niektórych oddziałach nie pobierano żadnych należności. Już w trakcie postępowania PEKAO SA zaczęło zmieniać praktykę. Ponadto prezes UOKiK zobowiązał bank do przekazania sprawozdania z wykonania nałożonych obowiązków do końca stycznia 2008 roku.

UOKiK przypomniał, że w razie pojawienia się jakichkolwiek trudności, słabsi uczestnicy rynku mogą liczyć na pomoc rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Spory między konsumentami a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi może rozstrzygać Arbiter Bankowy.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24