Pawlak: pozwólmy dać więcej na dobroczynność

TVN24 Biznes

Aktualizacja:

Nie 1, a 2 proc. podatnicy powinni móc przekazywać organizacjom pożytku publicznego - uważa wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Przekonywał, że dzięki temu organizacje lepiej realizowałyby swoje zadania, a to wpłynęłoby na przyspieszenie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Propozycja wicepremiera ma związek z pracami nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak informuje resort, wpisuje się to w realizację Krajowego Programu Reform na lata 2008–2011, którego jednym z filarów jest aktywne społeczeństwo.

Za dużo potrzeb, za mało pieniędzy

Ministerstwu Gospodarki zależy również na wsparciu działalności przedsiębiorstw społecznych o statusie pożytku publicznego, takich jak spółdzielnie socjalne. Co z kolei mogłoby wpłynąć na rozwój tego sektora przedsiębiorczości.

Spółdzielnia socjalna to forma prawna przedsiębiorstwa mająca umożliwić jej członkom, którymi mogą być zasadniczo tylko osoby wykluczone społecznie i dotknięte przez los (np. bezrobotni, niepełnosprawni, alkoholicy, narkomani, byli więźniowie), powrót do uregulowanego życia społecznego i rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.

Nowe możliwości dałoby np. ustanowienie 1 proc. CIT na rzecz przedsiębiorstw społecznych. Wiem, że taka propozycja wymaga wykonania dodatkowych analiz i kolejnych zmian przepisów. Resort gospodarki jest gotowy do ścisłej współpracy w tej sprawie Nowe możliwości dałoby np. ustanowienie 1 proc. CIT na rzecz przedsiębiorstw społecznych. Wiem, że taka propozycja wymaga wykonania dodatkowych analiz i kolejnych zmian przepisów. Resort gospodarki jest gotowy do ścisłej współpracy w tej sprawie

Lepiej dać ludziom niż fiskusowi

Możliwość przekazywania 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego, zamiast oddania go fiskusowi, istnieje od 1 stycznia 2004 roku. W 2006 roku na przekazanie 1 proc. zdecydowało się blisko 1,6 mln podatników, rozliczających na ogólnych zasadach. Przekazana przez nich kwota to ponad 103,7 mln zł.

Źródło: PAP, tvn24.pl