Patrzymy w przyszłość z umiarkowanym optymizmem

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Większośc polskich firm radzi sobie coraz lepiej

Polacy wierzą w lepsze gospodarcze jutro. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce, w marcu 2010 r. wzrósł o 0,5 pkt - podał instytut BIEC.

"Od blisko roku wskaźnik sygnalizuje wzrost aktywności gospodarczej (...) Gospodarka nie powróciła jeszcze na ścieżkę długookresowego wzrostu gospodarczego sprzed 2007 roku" - napisano w komentarzu.

Spośród ośmiu komponentów wskaźnika w tym miesiącu pięć przyczyniło się do jego wzrostu, a trzy oddziaływały w przeciwnym kierunku.

Lepiej w firmach

"Najsilniejszy wpływ na wzrost wskaźnika miały dane dotyczące ocen sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zdecydowaną poprawę kondycji finansowej w firmach obserwujemy od drugiej połowy ubiegłego roku, jednak ostatnie miesiące charakteryzują się wyjątkowo silnym wzrostem optymizmu wśród badanych menedżerów. W 2009 roku przedsiębiorstwa silnie redukowały koszty, ograniczając przede wszystkim tempo wzrostu płac oraz zatrudnienie, wyzbywając się zbędnych zapasów i środków trwałych" - napisano.

"W efekcie tych działań już w drugiej połowie ubiegłego roku zaczęła poprawiać się wydajność pracy. Jej wzrost w ostatnich miesiącach był szczególnie silny. Miało to istotny wpływ na kondycję finansów w przedsiębiorstwach. W lutym br. stosunku do sytuacji sprzed roku ponad trzykrotnie wzrósł odsetek firm odczuwających poprawę kondycji finansowej. Jednocześnie bardzo szybko zmniejszał się odsetek tych przedsiębiorstw, w których sytuacja finansowa pogarszała się" - dodano.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24