Panowie pójdą na wcześniejsze emerytury

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Sejm zrównał emerytalne prawa kobiet i mężczyzn

100 tysięcy mężczyzn urodzonych przed 1949 rokiem będzie mogło przejść na wcześniejszą emeryturę. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach z FUS dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przywileje dla kobiet przy ustalaniu prawa do wcześniejszej naruszają zasadę równości płci.

W październiku ubiegłego roku Trybunał orzekł o niekonstytucyjności przepisu, który daje kobietom prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli ukończyły co najmniej 55 lat i mają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy. Takiego prawa nie mają natomiast mężczyźni. Oni oprócz ukończonych 60 lat i 35-letniego okresu składkowego i nieskładkowego muszą mieć orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy.

Wystarczy podanie

Poseł PiS Stanisław Szwed powiedział, że wystarczy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek, a ZUS automatycznie przydzieli emeryturę. Na wcześniejszą emeryturą mogą przejść osoby pobierające wcześniej świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Jednak osoby, które złożyły wnioski złożyły bądź złożą wnioski przed uchwaleniem ustawy powinny złożyć swoje wnioski ponownie. Według posła procedury legislacyjne powinny zakończyć się w ciągu miesiąca i w połowie maja ustawa powinna zacząć obowiązywać.

Płatnik równy ZUS

Przyjęta przez Sejm ustawa wydłuża z 5 do 10 lat okres, w jakim płatnik może dochodzić od ZUS zwrotu nadpłaconych składek. Anna Bańkowska z LiD mówi, że rozwiązanie to zrównuje prawa płatnika i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posłanka wyjaśniła, że do tej pory tylko ZUS mógł dopominać się składek za okres do 10 lat wstecz, a obywatel jedynie do 5 lat wstecz.

Sejm doprecyzował też sposób informowania przez ZUS o hipotetycznej wysokości przyszłej emerytury. Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych informował o hipotetycznej wysokości przyszłej emerytury jedynie w oparciu o dotychczasowy stan konta ubezpieczonego. Sejm jednomyślnie przyjął poprawkę zgłoszoną przez LiD, która zobowiązuje ZUS do podawania zarówno kwoty ustalonej na podstawie dotychczasowego stanu konta, jak i kwoty szacowanej na podstawie przyszłych wpływów.

Źródło: Polskie Radio

Źródło zdjęcia głównego: TVN24