Pakiet antykryzysowy dla rządu

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Dwie strony trudnych negocjacji już się dogadały...

Zniesienie opodatkowania zapomóg i bonów towarowych dla pracowników, ruchomy czas pracy, ograniczenie umów na czas określony - to niektóre zapisy Pakietu Antykryzysowego, przyjętego przez pracodawców i związki zawodowe w ramach Komisji Trójstronnej. Teraz pozostaje przekonać do pakietu trzecią stronę Komisji, to znaczy rząd.

Pracodawcy i związkowcy stwierdzili zgodnie, że "rozmowy nie były łatwe". Ostatecznie jednak ustalono 13 obszarów z dziedziny prawa pracy, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz polityki gospodarczej, w których mają toczyć się rozmowy z udziałem rządu.

Potem popracujemy dłużej

Jedno z uzgodnień dotyczyło 12-miesięcznego okresu rozliczania czasu pracy. Zmiany polegałyby na tym, że w okresie kryzysu gospodarczego pracownicy pracowaliby krócej, a gdy kryzys minie - dłużej. Czas pracy byłby rozliczany po upływie 12 miesięcy, a pensja pracowników przez cały czas pozostawałaby taka sama.

Inne z ustaleń dotyczyło subsydiów, jakie otrzymywaliby pracownicy, którym pracodawca zmniejszyłby czas pracy co najmniej o połowę, a w efekcie także pensję. - Konkretne rozwiązania, w tym dotyczące wysokości subsydiów, wymagają teraz opracowania przez rząd ustaw lub rozporządzeń, a jeszcze wcześniej wyliczeń finansowych - powiedział na piątkowej konferencji prasowej Adam Ambrozik z Konfederacji Pracodawców Polskich.

"Nic o nas bez nas"

Zdaniem przewodniczącego OPZZ Jana Guza, "dla związków zawodowych najważniejsze jest, aby w przepisach prawa pracy zapisać, że wszelkie ustalenia dotyczące czasu pracy i obniżek wynagrodzeń mają być negocjowane w poszczególnych zakładach pracy ze związkami zawodowymi". - Przepisy jedynie nie powinny w tym przeszkadzać - powiedział Guz.

Pracodawcy i związkowcy opracowali wspólny list, który razem z wykazem obszarów działań antykryzysowych, w których są gotowi do dalszych rozmów z rządem, przesłali premierowi.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24