Otwierają się drzwi do kredytów na 50 mld zł

Najnowsze

TVN24Rafał Wojda o podpisanym porozumieniu

- Bezprecedensowy w historii transformacji gospodarczej w Polsce - tak o rządowym programie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw mówi Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziś instytucja przez niego kierowana podpisała z bankami pierwsze umowy, w ramach których, BGK będzie udzielał im gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów obrotowych.

W siedzibie BGK, w obecności premiera Donalda Tuska i wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego, umowy podpisali przedstawiciele pięciu banków: PKO Banku Polskiego S.A., BRE Banku S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A.

BGK udzieli gwarancji

Jak poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego, celem programu gwarancyjnego ma być wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach instrumentu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne oraz banki spółdzielcze małym i średnim przedsiębiorstwom. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł.

Gwarancje będą udzielane na wniosek mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, składany do banku udzielającego kredytu.

Gwarancje z drugiego expose

Program gwarancji de minimis został zapowiedziany w tzw. drugim expose Premiera Donalda Tuska. Gwarancje te stanowią najprostszą formę pomocy publicznej dopuszczonej przepisami Unii Europejskiej. Są one przeznaczone dla klientów z sektora MŚP, posiadających zdolność kredytową i udzielane będą do 60 proc. kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać gwarancję - przy minimum formalności - w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt.

Przez pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych związanych z gwarancją. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji będzie wynosić 0,5 proc. w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis.

- Program gwarancji de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw, który właśnie rozpoczynamy, jest bezprecedensowy w historii transformacji gospodarczej w Polsce. Jestem przekonany, że stanie się on ważnym elementem wsparcia polskiej gospodarki, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw będących jej filarem - powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Działania BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

BGK uczestniczy w procesie konsolidacji finansów publicznych, a także w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Bank wspiera polski eksport oraz realizację projektów infrastrukturalnych m.in. poprzez organizację ich finansowania oraz promocję Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Autor: db/rs / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24