Oszukują na pierogach

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Nie takie pierogi smaczne, na jakie wyglądają?

Co piąta partia wyrobów garmażeryjnych wybrakowana, a prawie połowa ma nieprawidłowo podany skład - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w pierogach z truskawkami, z serem i z kapustą, w których producent obniżył ilość farszu.

Kontroli poddano wyroby pochodzące od 78 producentów wyrobów garmażeryjnych - to stanowi ok. jedną czwartą wszystkich firm z tej branży. Chodziło o sprawdzenie jakości handlowej głównie pierogów i gotowych drugich dań - czy są zgodne z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta.

Za mało farszu

Pod względem jakości - nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 40 partii wyrobów garmażeryjnych, co stanowi jedną piątą skontrolowanych partii.

Nieprawidłowości polegały głównie na zaniżaniu zawartości farszu lub nadzienia w pierogach z truskawkami, z serem i z kapustą - w stosunku do deklaracji producenta. W ocenie Inspekcji, świadczy to o stosowaniu przez producentów nieuczciwych praktyk handlowych.

Ukryty skład

Kolejne naganne praktyki producentów garmażerki to nieprawidłowe znakowanie produktów, które stwierdzono w przypadku 125 partii - co stanowi blisko połowę skontrolowanych partii wyrobów (48,4 proc.) Najczęściej było to podanie niepełnego składu wyrobów, błędnej informacji o terminie przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości oraz niepełnych danych producenta.

Te błędy stwierdzono przede wszystkim w drugich daniach - m.in. kluskach śląskich, plackach ziemniaczanych i krokietach.

Inspekcja uznała, że podawanie składu niezgodnego z prawdą i ukrywanie prawdziwego składu produktu wprowadzało w błąd klientów.

Popękane, rozklejone i z rozlanym nadzieniem

Pozostałe zastrzeżenia IJHARS dotyczyły uszkodzeń mechanicznych, takich jak - popękania, rozklejenia i wycieku nadzienia oraz zmiany kształtu pierogów po ugotowaniu. Nieprawidłowości te stwierdzono w przypadku pięciu partii wyrobów garmażeryjnych.

Poza tym kontrola w części przypadków ustaliła brak zgłoszenia faktu prowadzenia działalności gospodarczej do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora JHARS. Dotyczyło to niemal jednej trzeciej skontrolowanych producentów.

Kary

W wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzkie inspektoraty JHARS nałożyły na producentów 45 kar pieniężnych, 30 grzywien oraz wydały 66 zaleceń pokontrolnych, zobowiązujących producentów do usunięcia nieprawidłowości.

Dodatkowo inspektoraty wszczęły 48 postępowań administracyjnych, przekazały 12 spraw m. in. do: Okręgowych Urzędów Miar, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej.

W porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonej w 2006 roku, stwierdzono większy procent partii z nieprawidłowościami w zakresie jakości, natomiast nieprawidłowości w zakresie znakowania kształtowały się na podobnym poziomie.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24