Najnowsze

Oszczędzasz na mieszkanie lub dom? Ulgi jednak nie dostaniesz

Najnowsze

TVN 24Min. Finansów uważa, że ulga byłaby nieuzasadnionym uprzywilejowaniem tej formy oszczędzania

Z projektu zmian w ustawie o CIT i PIT, który czeka na rozpatrzenie przez rząd, skreślono zapisy dotyczące ulgi dla oszczędzających na mieszkanie lub dom. Resort finansów uważa, że ulga taka byłaby nieuzasadnionym uprzywilejowaniem tej formy oszczędzania.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego przyjęcie przez rząd w czwartek zarekomendował Komitet Stały Rady Ministrów. Projekt pierwotnie przewidywał m.in. wprowadzenie ulgi, która miała zachęcić do oszczędzania na zakup mieszkania lub domu. Resort finansów złożył jednak autopoprawkę do projektu, która wykreśla z niego przepisy o zwolnieniu. "Wprowadzenie takiego zwolnienia od podatku dochodowego stanowiłoby nieuzasadnione uprzywilejowanie jednej z form oszczędzania" - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów.

Miały być zwolnienia

Początkowo dokument zakładał, że odsetki od środków na rachunkach bankowych albo rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które zostaną przeznaczone na realizację celu mieszkaniowego, byłyby zwolnione z PIT. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia miało być oszczędzanie przez okres nie krótszy niż pięć lat. Projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT przewiduje m.in. opodatkowanie zysków zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC). Regulacje te mają przeciwdziałać wyprowadzaniu z Polski zysków przedsiębiorstw do spółek położonych w krajach o niskim poziomie opodatkowania. Tego typu zasady obowiązują w wielu państwach (m.in. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, ale również kraje spoza Europy, w tym USA, Kanada, Japonia czy Nowa Zelandia). W projekcie są też nowe przepisy dotyczące dywidend. Wyłączają one możliwość zastosowania zwolnienia z podatku CIT dywidend czy wypłat z zysku, jeżeli nie podlegały opodatkowaniu w państwie, w którym działa spółka wypłacająca dywidendę (tzw. państwie źródła).

Zmiana w cashbacku

MF proponuje też zmianę zasad opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback). Miałyby być one opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a nie jak obecnie - według skali podatkowej), co ma uprościć pobór podatku. Rozszerzony ma być katalog zwolnień podatkowych tzw. przedmiotowych. Zwolnienia te obejmą m.in. świadczenia przyznane w wyniku uwzględnienia przez sąd skargi na przewlekłość postępowania. Podobnie zwolnione z podatku mają być wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (na tej postawie firma np. energetyczna może korzystać z prywatnej nieruchomości). Ponadto wprowadzone mają być przepisy określające sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze, czy nowe regulacje dotyczące rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek.

Autor: mn//bgr/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24