Ostatnie w tym roku posiedzenie rządu: unijne fundusze i "internet"

Najnowsze

Aktualizacja:

W poniedziałek po raz ostatni w tym roku rada ministrow zbierze się na posiedzeniu. Premier i ministrowie zajmą się planami wykorzystania środków unijnych na lata 2014-2020. Polska ma do dyspozycji ponad 76,8 mld euro w ramach sześciu krajowych programów operacyjnych i 16 programów regionalnych.

Plany wykorzystania środków unijnych przedstawi na poniedziałkowym posiedzeniu rządu wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska.

Rozdzielić miliardy

Rząd ma przyjąć uchwały ws. sześciu krajowych programów operacyjnych na łączną kwotę 45,6 mld euro: Infrastruktura i Środowisko (27,5 mld euro), Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro), Wiedza, Edukacja, Rozwój (4,4 mld euro), Polska Wschodnia (2,1 mld euro), Polska Cyfrowa (2,2 mld euro) oraz Pomoc Techniczna (700 mln euro). Dodatkowo, w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, poszczególne województwa mają otrzymać w sumie 31,2 mld euro. Resort infrastruktury i rozwoju podkreśla, że samorządy województw będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli.

Przyspieszyć informatyzację

Rząd zajmie się ponadto "Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", który koncentruje się na usługach e-administracji, skierowanych do obywateli, w tym przedsiębiorców. MAiC chce, aby w 2020 r. odsetek obywateli korzystających z e-usług administracji publicznej uplasował Polskę w pierwszej siódemce krajów Unii Europejskiej. Kolejny punkt posiedzenia rady ministrów to projekt uchwały dotyczącej "Narodowego Planu Szerokopasmowego". NPS jest programem, którego celem będzie przede wszystkim wyrównanie różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie kraju. Planuje się, że w efekcie wdrożenia tego planu dostęp do bardzo szybkich usług szerokopasmowych uzyska ponad 16 mln Polaków.

Europejski semestr

Ministrowie wysłuchają ponadto informacji resortu gospodarki na temat realizacji zaleceń Rady UE skierowanych do Polski w ramach tzw. Semestru Europejskiego 2013. Semestr Europejski to cykl, podczas którego koordynuje się politykę gospodarczą i fiskalną w UE. Jego najważniejsza część przypada na pierwszych sześć miesięcy w roku, stąd nazwa "semestr". Podczas europejskiego semestru państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE. Dzięki temu semestr ma zapewnić zdrowe finanse publiczne, sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, zapobiegać nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE.

Autor: rf/klim/ / Źródło: PAP