Ostatni tydzień stycznia. O czym trzeba pamiętać w biznesie?

Najnowsze

Aktualizacja:
W ostatnim tygodniu stycznia trzeba pamiętać m.in. o złożeniu zeznania PIT-28

Zaczął się ostatni tydzień stycznia. To czas, w którym podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą rozliczyć się z urzędem skarbowym. Także w tym tygodniu czekają nas ważne publikacje Narodowego Banku Polskiego oraz Europejskiego Banku Centralnego. O terminach powinni pamiętać też przedsiębiorcy i podatnicy podatku akcyzowego.

Poniedziałek 27 stycznia to termin m. in. rozliczenia podatku VAT i złożenia deklaracji VAT-7 i VAT-8 (podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE). To także czas na złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-8 oraz skróconej deklaracji VAT-12 dla taksówkarzy (ryczałt). To także ważny termin dla podatników rozliczających akcyzę.

W czwartek (30 stycznia) to ostatni termin na zawiadomienie urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy.

PiT-28

To ostatni tydzień na rozliczenie się z urzędem skarbowym dla wszystkich podatników, którzy płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych podobnych umów. Chodzi o deklarację PIT-28, która dotyczy opodatkowania zeszłorocznych przychodów podatkiem ryczałtowym.

Zeznanie PIT-28 można wysłać też drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W ten sam sposób składa się również korektę tego zeznania. Warto pamiętać, że rozliczając się na formularzu PIT-28 można korzystać z przysługujących ulg i odliczeń, przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

GUS

Na piątek (31 stycznia) zaplanowana jest publikacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat pogłowia bydła i owiec według stanu w grudniu 2013 r. oraz pogłowia świń (stan na koniec listopada 2013 r.).

NBP

W tym tygodniu czekają nas też istotne publikacje Narodowego Banku Polskiego. 27 stycznia dane o sytuacji na rynku mieszkaniowym w III kwartale 2013 r. oraz 31 stycznia dane dotyczące oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych (styczeń).

Europejski Bank Centralny

Ważne publikacje zaplanował także EBC. Na wtorek 28 stycznia planowana jest publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego eurosystemu oraz publikacja na temat rozwoju gospodarczego i finansowego sektora instytucjonalnego w strefie euro.

Z kolei w środę 29 stycznia oczekiwana jest publikacja na temat sytuacji finansowej w strefie euro.

Także w środę w życie wchodzi rozporządzenie ministra obrony narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej.

Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze

W poniedziałek 27 stycznia o godz. 11:45, w Centrum Kongresowym Stadionu Narodowego z udziałem prezydentów obu krajów odbędzie się Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze. Prezydenci Bronisław Komorowski i Konfederacji Szwajcarskiej Didier Burkhalter otworzą Forum. Debatę podsumuje wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Forum podzielone jest na dwa panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy podzielą się doświadczeniami w zakresie kształcenia zawodowego, transferu technologii do przedsiębiorstw i polsko-szwajcarskiej współpracy naukowo-badawczej. Forum skierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, instytucji naukowo-badawczych, szkół wyższych i administracji.

Autor: mn/klim/ / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutetrstock/sxc.hu